Презентація "Феноли та нафтоли"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Феноли та нафтоли"
Слайд #1
Феноли та нафтоли.
Ароматичні аміни.
Азо- та діазосполуки.


Слайд #2
Феноли та нафтоли. Ароматичні аміни. Азо- та діазосполуки.
1. Методи одержання фенольного гідроксилу.
2. Будова і властивості фенолів.
3. Якісні реакції на фенольний гідроксил та фенол.
4. Препарати на основі фенолів та амінофенолів: фенол,
резорцин, крезол, тимол, парацетамол, фенетидин, фенацетин.
5. Ароматичні карбонові кислоти та їх похідні. Саліцилова
кислота. П-Аміносаліцилова кислота. П-Амінобензойна кислота. Антранілова кислота. Лікарські препарати на їх основі.
6. Ароматичні аміни: будова, властивості, якісні реакції на
аміногрупу.
7. Сульфанілова кислота. Синтез стрептоциду. Сульфаніл-
амідні препарати.
8. Азо- і діазосполуки. Фізичні основи теорії кольоровості.
Азобарвники.


Слайд #3


Слайд #4


Слайд #5
1. З кам”яновугільної смоли:
2. Сплавленням бензенсульфокислот з лугом:


Слайд #6
3. Кумольний синтез:
4. Добування із солей діазонію:


Слайд #7
5. Заміна атома галогену або аміногрупи на гідроксигрупу:


Слайд #8
Речовина
lС-О, нм
0,140
0,144
, D
1,53
1,66
, см-1
1230
1050-1200


Слайд #9
1. Кислотні властивості:


Слайд #10
2. Реакції за участю фенольного гідроксилу:


Слайд #11
3. Якісна реакція на фенольний (енольний) гідроксил


Слайд #12
4. Реакція, що лежить в основі якісного та кількісного аналізу
фенолу та його похідних


Слайд #13
5. Важливі реакції електрофільного заміщення
А) Синтез фенолокарбонових кислот (синтез Кольбе)
Б) Реакція азосполучення:


Слайд #14
Використання хімічних властивостей для одержання лікарських
препаратів
А) Синтез тимолу:


Слайд #15
Б) Синтез парацетамолу (жарознижуючий та
болезаспокійливий засіб):
В) Синтез фенетидину та фенацетину (жарознижуючий та
антиневралгічний засіб)


Слайд #16
Ароматичні карбонові кислоти та їх похідні. Саліцилова
кислота. П-Аміносаліцилова кислота. П-Амінобензойна кислота. Антранілова кислота. Лікарські препарати на їх основі.


Слайд #17


Слайд #18


Слайд #19
Ароматичні аміни: будова, властивості, якісні реакції на
аміногрупу.


Слайд #20
Методи одержання аміногрупи


Слайд #21
Хімічні властивості діамінів – синтез гетероциклічних сполук


Слайд #22


Слайд #23
Синтез стрептоциду.
А) Ацилювання
Б) Сульфохлорування


Слайд #24
В) Амідування
Г) Гідроліз


Слайд #25
Сульфаніламідні препарати


Слайд #26