Презентація "Насичені одноатомні спирти"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Насичені одноатомні спирти"
Слайд #1
Насичені одноатомні спирти


Слайд #2
Насичені одноатомні спирти – похідні насичених вуглеводнів, де один атом Гідрогену заміщений на одну гідроксильну (функціональну) групу.


Слайд #3
Загальна формула насичених одноатомних спиртів
СnH2n+1OH


Слайд #4
У насичених одноатомних спиртів усі карбонові зв’язки ординарні і лише один атом Гідрогену заміщений гідроксигрупою.


Слайд #5
Назви спиртів утворюються від назв відповідних вуглеводнів з додаванням суфікса -ол (наприклад етанол). Існують також тривіальні назви (наприклад етиловий спирт).


Слайд #6
Представники гомологічного ряду насичених одноатомних спиртів
 За міжнародною систематичною номенклатурою
Тривіальна назва
Метанол
Метиловий спирт
Етанол
Етиловий спирт
Пропанол
Пропіловий спирт
Бутанол
Бутиловий спирт
Пентанол
Аміловий спирт


Слайд #7
Фізичні властивості спиртів
Спирти з числом атомів Карбону до 15 — рідини, інші — тверді речовини.
Метанол і етанол — безбарвні рідини, з характерним запахом, добре розчинні у воді.


Слайд #8
Температура плавлення метанолу —93 оС , етанолу —114 оС .
Температура кипіння метанолу —65 оС ,
етанолу — 78 оС.


Слайд #9
Біологічна дія спиртів.
Метанол — дуже сильна отрута, якщо потрапляє в організм у малих дозах (5—10 мл), викликає сліпоту, у великих (30 мл) — смерть.
Етанол — наркотична речовина, у невеликих дозах викликає сп’яніння, у великих — смерть. При постійному вживанні етанолу розвивається захворювання — алкоголізм.


Слайд #10
Добування спиртів
Приєднання води до алкенів (гідратація):
Або


Слайд #11
2) Із галогенопохідних:


Слайд #12
3) Каталітичний синтез метанолу з карбон(ІІ) оксиду і Гідрогену за температури близько , тиску 7 МПа, каталізатор — суміш цинк оксиду і купрум(II) оксиду:


Слайд #13
4) Етанол утворюється в результаті бродіння глюкози:


Слайд #14
Хімічні властивості спиртів (на прикладі етанолу).
Горіння:
Утворюються вуглекислий газ і вода (при достатній кількості кисню). Реакція проходить із великим виділенням теплоти.


Слайд #15
2) Взаємодія з активними металами:
Утворюються водень і алкоголяти (у даному випадку — калій етилат).


Слайд #16
3) Взаємодія з галогеноводнями:


Слайд #17
4) Внутрішньомолекулярна дегідратація (за температури, що перевищує 100оС у присутності концентрованої сульфатної кислоти):


Слайд #18
5) Міжмолекулярна дегідратація (при надлишку спирту і температурі, що не перевищує  100 оС):


Слайд #19
Застосування спиртів
Етанол застосовують для добування синтетичного каучуку, пластмас, різних органічних речовин: діетилового естеру, барвників, оцтової кислоти. Його використовують як розчинник для виготовлення парфумів, одеколонів, ліків, лаків і т. д. Етанол у суміші з бензином можна використовувати як пальне для двигунів внутрішнього згоряння.


Слайд #20
Метанол застосовують як розчинник або сировину для одержання формальдегіду, деяких барвників, фотореактивів, фармацевтичних препаратів.