Презентація "Оксиди Неметалічних Елементів"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Оксиди Неметалічних Елементів"
Слайд #1
Оксиди Неметалічних Елементів
Підготував :
Учень 10 Класу
Кійко Едуард


Слайд #2
Оксиди Неметалічних Елементів
Кислотні Оксиди – бінарні сполуки, до складу яких входить Оксиген і Неметалічний елемент
Кислотні Оксиди взаємодіють з металами,
Основними та амфотерними оксидами,
Основами, утворюючи сіль
P2О5 + 3СаО → Са3(РО4)2
SO3 + ZnO → ZnSO4
CO2 + 2NaOH → Na2СО3 + Н2О


Слайд #3
Розглянемо Вплив і Використання Таких Оксидів


Слайд #4
Діоксид Сульфуру
Природним джерелом S02 є окиснення сірководню H2S атмосферним киснем й озоном:
2H2S + 302 = 2SO2 + H2O H2S + O3 = SO2 + Н20
Основними антропогенними джерелами діоксиду сульфуру S02 є спалювання палива, виплавляння металів (димові гази), робота автомобільного транспорту (вихлопні гази)
Діоксид сульфуру S02, потрапляючи у повітря, викликає утворення «кислотних дощів», шкідливих для усього живого


Слайд #5
Кислотні Дощі


Слайд #6
Діоксид Сульфуру
Найважливіша галузь застосування оксиду сульфуру (IV) S02 — це виробництво сульфатної кислоти H2S04. Його використовують також у виробництві сульфітів і гідросульфітів


Слайд #7
Діоксид Азоту
У лабораторії NO 2 зазвичай отримують дією концентрованої азотної кислоти на мідь, крім того  його можна отримати термічним розкладанням нітрату свинцю, однак при проведенні реакції слід дотримуватися обережності
У хімічному відношенні діоксид азоту проявляє себе як дуже сильний окисник


Слайд #8
Діоксид Азоту
Діоксид азоту дуже отруйний при
вдиханні.
Однак, інгаляцій зазвичай
можна уникнути, адже його легко
виявити по запаху, навіть при
низьких концентраціях


Слайд #9
Діоксид Вуглецю
Вуглекислий газ дуже поширений у природі
Неотруйний газ, без кольору і запаху, що є природною складовою атмосфери.
Вуглекислий газ є продуктом спалювання викопного палива. Він має парникові властивості, тобто сприяє утриманню тепла на поверхні Землі і вносить основний вклад у глобальне потепління
У харчовій промисловості діоксид вуглецю використовується як консервант
Балони з рідкою вуглекислотою широко застосовуються як вогнегасників і для виробництва газованої води і лимонаду


Слайд #10
Діоксид Вуглецю