Презентація "Анилин"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Анилин"
Слайд #1
Анилин.

Підготували : л-ст Капуста Є.С.
л-ст Гаврилюк С.А.


Слайд #2
Загальні відомості.
Анілін-первинний ароматичний амін.
Анілін - похідне аміаку, в молекулі якого один атом водню заміщений феніл радикалом: С6Н5-
Формули аніліну:


Слайд #3
Фізичні властивості аніліну.
Анілін - безбарвна масляниста рідина трохи важче води, погано розчинна, добре розчиняється в органічних розчинниках.
На повітрі окислюється прибрати червоно-бурого забарвлення. Отруйний!


Слайд #4
Історія відкриття аніліну.
Вперше анілін отриманий при перегонці індиго з вапном в 1826 році Отто Ундгердорбеном.
У 1834 році Ф.Рунге виявив анілін в кам'яновугільній смолі.
У 1841 році Фрішце отримав анілін нагріванням індиго з їдким калі (КОН).
У 1842 році анілін отримав Н.Н.Зінін відновленням нітробензолу сульфідом амонію


Слайд #5


Слайд #6
Будова молекули аніліну.


Слайд #7
Особливості будови молекули аніліну.
На атомі азоту в молекулі аніліну пара електронів, яка взаємодіючи з феніл радикалом, підвищує електронну щільність в положеннях 2,4,6. Тому для аніліну характерні реакції заміщення.
Аміногрупа надає анілін основні властивості


Слайд #8
Отримання аніліну.
У промисловості анілін отримують в дві стадії:
1. Отримання нітробензолу: бензол Нітра сумішшю концентрованих азотної та сірчаної кислот при t = 50-60 градусів.
2. Гідрування нитробензола:
С6Н5NO2 +3 H2-C6H5NH2 +2 H2O
Реакцією Н.Н.Зініна.


Слайд #9
Застосування аніліну.
Анілін застосовують для виробництва барвників, ліків, полімерів, вибухових речовин, прискорювачів вулканізації каучуків. Світове виробництво аніліну 1млн.тонн на рік.


Слайд #10
Токсичні властивості аніліну.
Анілін робить негативний дію на центральну нервову систему.
Викликає кисневе голодування організму за рахунок утворення метагемоглобін, гемолізу і дегенеративних змін еритроцитів.
При отруєнні спостерігається слабкість, головний біль, нудота, посиніння губ, нігтів, вушних раковин, почастішання пульсу.


Слайд #11
Перша допомога при отруєнні.
Вивести потерпілого з осередку отруєння.
Давати вдихати кисень. Обливати теплою водою.
Ввести антидот (метиленовая синь).
Дати серцево-судинні засоби, забезпечити спокій.
Гранично-допустимі концентрації в повітрі 3мг на кубометр, у воді 0,1 мг на літр.


Слайд #12
Обережно! барвники!