Презентація "США"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "США"
Слайд #1
СПОЛУЧЕНІ ШТАТИ АМЕРИКИ


Слайд #2
Прапор і герб


Слайд #3
“Візитна картка” США
Офіційна назва – Сполучені Штати Америки
Площа - 9 826 675 км²
Населення - 308,745,538 (квітень 2010)
Столиця – Вашингтон
Тип – економічно високорозвинена країна “Великої сімки”
Державний устрій – Федеративна конституційна республіка


Слайд #4
Економіко-географічне положення
США - держава в Північній Америці, що складається з 50 штатів: Аляски, Гаваїв, 48 штатів на території між Атлантичним і Тихим океанами і між Канадою і Мексикою та федерального (столичного) округу Колумбія. Окрім того, США належать Віргінські острови у Вест-Індії, Східне Самоа, Гуам та інші острови в Океанії.


Слайд #5
Континентальні США — межують на півночі з Канадою, на півдні — з Мексикою, на заході омиваються Тихим океаном, на сході — Атлантичним океаном і займають 7,7 млн. км²;
Аляска  — півострів у північно-західній частині Північної Америки, є найбільшим штатом федерації і займає 1,48 млн. км²;
Гаваї  — архіпелаг у Тихому океані на півдорозі між США та Австралією, має площу всього 16 000 км².
Континентальні США
Аляска
Гаваї


Слайд #6
Природні умови
Природне середовище США відзначається великою різноманітністю.
Діяльність людини утруднена у високих широтах Аляски.
На внутрішніх плато і високогір'ях Кордильєр панує різкоконтинентальний клімат з висотною поясністю.
Тихоокеанське узбережжя, включаючи Аляску і Гавайї, — зона підвищеної сейсмічності.
Південний схід «суміжних штатів» зазнає чималої шкоди від морських тропічних циклонів, південний захід — від хуртовин та ураганів.
На Великих рівнинах бувають посушливі роки, а пізні заморозки можуть траплятися навіть на Флориді.


Слайд #7


Слайд #8
Різноманітність клімату


Слайд #9
Природні ресурси
Надра США мають багаті, як правило, зручні для експлуатації і вигідно розташовані родовища корисних копалин: і паливно-енергетичні, і металеві, і неметалеві.
Світове значення мають поклади вугілля, нафти, природного газу, бітумінозних сланців, урану, залізних руд, міді, свинцю, цинку, молібдену, фосфатів, калійної солі, сірки.


Слайд #10
Водні ресурси
Великі озера є найбільшим резервуаром прісної води на Землі.
Річки, що стікають з Аппалачів і Кордильєр, багаті на гідроенергію.
Морська економічна зона США є найбільшою в світі і багатою на рибні та інші ресурси.
Верхнє озеро
Озеро Мічіган


Слайд #11
Лісові ресурси
Майже 3/10 території все ще вкриті лісами.


Слайд #12
Земельні ресурси
Важливою є наявність масивів родючих ґрунтів — субтропічних червоноземів, чорних та каштанових ґрунтів великих північноамериканських степів — прерій.
Природна родючість ґрунтів значно поліпшена людиною.


Слайд #13
Населення
За кількістю населення США посідають третє місце у світі після Китаю й Індії.
Демографічна ситуація тут аналогічна іншим індустріально розвинутим країнам.
У формуванні населення виняткова роль належить міграціям.
США – багатонаціональна держава


Слайд #14
Кількість населення


Слайд #15
Вікова структура населення


Слайд #16
Густота населення


Слайд #17


Слайд #18
Расовий склад населення


Слайд #19
Релігійний склад населення


Слайд #20
Трудові ресурси


Слайд #21
Розселення населення
Сільських поселень в США немає. Населення займається сільським господарством, живе у віддалених один від одного фермерських господарствах.До сільських жителів, які не пов'язані із сільськогосподарським виробництвом, в США відносять також жителів селищ чисельністю до 2,5 тис. осіб. Всього в США налічується 64 млн. сільських жителів, або 24% населення країни.


Слайд #22
Господарство
США - високорозвинута індустріальна країна. Для її господарства характер­ний комплексний розвиток усіх сучасних виробництв, їх величезні розміри, новітні техніка, технологія і організація праці, високий освітній рівень населен­ня.
Майже 2/3 зайнятих працюють у нематеріальній сфері, 0,6 % - у добувній, 19 % - в обробній промисловості, 6 % - у будівництві, б % - на транспорті, у зв'язку і в комунальному господарстві, 2,7% - у сільському господарстві, лісорозробках і рибальстві. Такий розподіл трудових ресурсів відповідає сучасним вимогам.


Слайд #23
Промисловість
Промисловість США - найпотужніша і найбільш багатопрофільна у світі. Країна є одним зі світових лідерів за виробництвом більшості видів промислової продукції: палива, електроенергії, металів, машин та обладнання, хімічних волокон, продуктів харчування. У структурі промисловості поступово скорочується питома вага видобувних галузей. Основні причини цього - імпорт більш дешевої сировини та продуктів його переробки з інших країн, а також жорсткість екологічних вимог до виробництва.


Слайд #24
Добувна промисловість
Структура корисних копалин, що їх видобувають США, за вартістю на 3/4 складається з палива, на 9% — з неметалевої сировини і на 7% з руд металів.
Видобуток кам'яного вугілля становить 820 млн т, нафти — 360 млн т, природного газу — 550 млрд м куб, залізної руди — 60 млн т.


Слайд #25
Електроенергетика
США займають 2-е місце в світі (після Китаю) за обсягами виробництва та споживання вугілля. Основна частина його добувається відкритим способом. Вже довгий час США - найбільший у світі виробник і споживач електроенергії.
Щорічне виробництво електроенергії вже перевищує 3000 млрд кВт•год і продовжує зростати. Її виробляють переважно вугільні ТЕС, частка ГЕС — 9%, АЕС — 22 %.


Слайд #26
Металообробка і машинобудування
Ключова і найбільша галузь обробної промисловості США. В ній зайнято 7,1 млн чоловік, або 37% від загальної кількості зайнятих в обробній промисловості.


Слайд #27
Хімічна промисловість
США за обсягом виробництва продукції, вартості експорту та імпорту впевнено займає 1-е місце в світі.
Значну частку продукції становлять синтетичний каучук і гумотехнічні вироби, хімічні волокна і пластмаси.
Повсюдно налагоджено виробництво мінеральних добрив.
На високому рівні знаходиться фармацевтичне виробництво.
За темпами зростання хімічна індустрія значно випереджає обробну промисловість у цілому, поступаючись тільки радіоелектроніці.


Слайд #28
Лісова і деревообробна промисловість
США є великою лісозаготівельною країною
США входить до десятки країн, які заготовляють найбільше пиломатеріалів
США разом з Канадою лідирують за масштабами хімічної переробки деревини
США є світовим лідером і щодо загального виробництва паперу і картону


Слайд #29
Легка промисловість
Важливе місце в економіці країни займають галузі легкої промисловості, серед яких виділяються текстильна і особливо швейна і трикотажна, хоча темпи зростання цих галузей невисокі і їх відносна роль у промисловому виробництві знижується.


Слайд #30
Сільське господарство
Це важлива галузь господарства США як за своїм значенням, так і за обсягами виробництва. Завдяки сприятливому природному середовищу та ефективному господарюванню країна повністю забезпечує власні потреби і є найбільшим у світі експортером сільськогосподарської продукції. Для потреб галузі використовується 190 млн га орних земель і 220 млн га пасовищ, або, відповідно, 0,7 і 0,9 га на душу населення. Понад 20 млн га земель зрошується.


Слайд #31


Слайд #32
Рослинництво
Важлива роль належить кукурудзі (збір 200—240 млн т, тобто до 2/5 світового збору).
Як продовольче зерно вирощують пшеницю (збір до 75 млн т) і рис (до 8 млн т).
Збір картоплі, як і її споживання, порівняно незначні. Проте вирощування овочів і фруктів є одним з найбільших у світі.


Слайд #33
Серед технічних культур найбільше значення мають тютюн і бавовник.
Серед олійних — соя, арахіс, соняшник. Головна роль належить сої (3/5 світового збору)


Слайд #34


Слайд #35
Тваринництво
США характеризується великим поголів'ям (понад 100 млн голів великої рогатої худоби, з них 10 млн — молочні корови, 60 млн голів свиней, 6,2 млрд бройлерів), високою продуктивністю і міцною кормовою базою (комбікорми, сіяні трави, грубі пасовища).


Слайд #36
Транспорт
США мають найбільш розвинутий у світі транспортний комплекс.
Залізничний транспорт останнім часом поступається автомобільному в перевезеннях як пасажирів, так і вантажів.
У пасажироперевезенні на першому місці стоїть авіація.
Не втратив свого значення морський транспорт, що забезпечує зовнішньоторговельні перевезення.


Слайд #37
Щільність залізничних шляхів (км/10000 кв. км) - 237
Довжина залізничних шляхів (км) - 222000
Кількість легкових автомобілів -134803008
Кількість людей, що приходяться на один автотранспортний засіб - 1,3
Кількість вантажівок і автобусів - 66727000
Кількість аеропортів -14720


Слайд #38
Зовнішні економічні зв’язки
США як дуже велика країна з налагодженим господарством мають зовнішньоекономічні зв’язки з багатьма країнами різних частин світу.
Займає провідне місце в міжнародному поділі праці.


Слайд #39