Презентація "Глобалізація. Переваги глобалізації"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Глобалізація. Переваги глобалізації"
Слайд #1
Глобалізація. Переваги глобалізації


Слайд #2
Глобалізація являє собою процес економічної, політичної і культурної інтеграції та уніфікації. Також глобалізація є процесом створення світової економіки з безлічі національних економік. Основні наслідки – це глобальний поділ праці, міграція людей, капіталу, виробництва, стандартизація законодавства, економічних процесів, а також злиття культур різних країн.


Слайд #3
Що стосується переваг глобалізації, можна сказати про декілька пунктів:
- Підвищення ліквідності капіталу – інвестори з розвинених країн отримали можливість інвестувати в країни, що розвиваються; це, в свою чергу, дає вигоду не тільки інвесторам, а й дає серйозний поштовх до розвитку країнам третього світу.


Слайд #4
- Мобілізуються значні фінансові ресурси на здійснення життєво важливих проектів – запобігання хворобам, подолання наслідків екологічних катастроф.


Слайд #5
- Підвищення швидкості інформації – люди в усьому світі отримали можливість миттєвого обміну інформацією, в першу чергу через світові ЗМІ. Це дає можливість швидкого реагування на основні події та проблеми.


Слайд #6
- Зниження ймовірності початку війни – країни занадто тісно взаємопов’язані між собою; в такій ситуації збройний конфлікт стає невигідним.


Слайд #7
- Доступність інноваційних засобів спрощення бізнесу та підприємництва – в наш час стали доступними комп’ютери, техніка та Інтернет.