Презентація "Ноосфера"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ноосфера"
Слайд #1
Ноосфера.Антропогенний вплив людини. Роль людини у природі


Слайд #2
Ноосфе́ра  — вища стадія розвитку біосфери, пов'язана з появою в ній людства. 
Новий мислячий шар
Сфера Сонячної системи
Основні ознаки ноосфери
Збільшення видобутку корисних копалин
Створення речовин,не характерних для неї
Освоєння Сонячної системи
Зменшення вмісту кисню через збільшення вуглекислого газу у біосфері
Поява нових трансурованих хімічних елементів
Третя у послідовності основних фаз розвитку Землі як утворення геосфери та біосфери .


Слайд #3
Люди повністю залежні від природи


Слайд #4
Мисливсько-збиральницька культура
Полювання
Збиральництво
Виготовлення знарядь праці
Вирощування
Аграрна культура
Землеробство
Скотарство
Окультурення ландшафтів
Забруднення водойм,повітря,землі
Природні енергетичні ресурси
Акти охорони природи
Індустріальна епоха
Машинне виробництво
Видобуток корисних копалин
Антропогенні ландшафти
Різноманітне забруднення природного середовища
Постіндустріальна епоха
Концепція ноосфери
Сталий розвиток-задоволення потреб нинішніх і прийдешніх поколінь
Охорона природи
Етапи взаємодії людини і природи


Слайд #5
Наслідки антропогенного впливу на природу
Виснаження надр.
Забруднення Землі.
Знищення рослинного і тваринного світу .
Створення умов, за яких технічний розвиток порушує звичний спосіб життя рослин і тварин.
Застосування атомної енергії як у військових, так і в мирних цілях.


Слайд #6


Слайд #7
Висновок
Екологічна криза XX ст. в історії людства є найбільш глибокою й трагічною, і подолати її надзвичайно важко.Для того щоб жити в нашому спільному домі, ми повинні виробити не лише деякі загальні правила поведінки — правила співжиття, а й стратегію свого розвитку.
(М. М. Мойсеєв).