Презентація "Забруднення навколишнього середовища сульфатами"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Забруднення навколишнього середовища сульфатами"
Слайд #1
Забруднення навколишнього середовища сульфатами.


Слайд #2
Що таке сульфати?
Сульфатна кислота (H2SO4 — безбарвна оліїста рідина без запаху,сильна й нелетка двохосновна кислота, яка необмежено розчиняється у воді) утворює солі, загальна назва яких – сульфати.


Слайд #3
Сульфати.


Слайд #4
Серед сульфуровмісних забрудників навколишнього середовища найбільш шкідливими є сульфур(ІV) оксид і гідроген сульфід, або сірководень.
Вони забруднюють атмосферу, грунти, підземні та глибинні води. 


Слайд #5
Сульфур(ІV) оксид утворються, коли концентрована сульфатна кислота взаємодіє з міддю:
Сu + 2H2SO4 = СuSO4 + 2H2O + SO2 ↑
У такий спосіб добувають сірчастий газ у лабораторії.


Слайд #6
Сірчистий газ є основною складовою кислотних дощів.
Кислотні дощі пошкоджують листки, руйнують їх захисні воскові покриви, через що ті стають легкопроникними для комах, шкідливих грибів і мікроорганізмів.
Окрім рослин, кислотні дощі завдають шкоди тваринам,водоймам, ґрунтам.


Слайд #7
Після кислотного дощу.


Слайд #8
Гідроген-сульфід (сірководень) – високо-токсична речовина.
Фізіологічна дія гідроген сульфіду проявляється в тому, що він блокує дихальний центр.
Смертельною дозою для людини є вдихання протягом 5–10 хв повітря з об’ємною часткою гідроген сульфіду 0,08%.


Слайд #9
Також характерною особливістю Чорного моря є повна (за винятком ряду анаеробних бактерій) відсутність життя на глибинах понад 150-200 м за рахунок насиченості глибинних шарів води сірководнем.


Слайд #10
Забруднюють повітря сульфуровмісними речовинами викиди нафтопереробних заводів, теплові електростанції.
Охорона навколишнього середовища полягає насамперед у зменшенні викидів, а отже, у модернізації виробництва, запровадженні технології замкненого циклу, коли гази, що є відходами названих виробництв, використовують як сировину для інших виробництв. 
Користь від цього подвійна — не забруднюється навколишнє середовище, а вироблена з гідроген сульфідних відходів нафтопереробної промисловості сульфатна кислота має найменшу вартість.


Слайд #11
Від чистоти повітря та води залежить також здоров’я людини, адже :
основний вплив сульфати чинять на шлунок, гальмуючи його секреторну діяльність;
негативно впливають на функції системи травлення;
мінералізація негативно впливає також на вагітність, на плід і новонароджених;
збільшує ймовірність гінекологічних захворювань.


Слайд #12
Виконала
Настя Алєкс.
10-Б.