Презентація "Найважливіші баланси у сфері природокористування"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Найважливіші баланси у сфері природокористування"
Слайд #1
Найважливіші баланси у сфері природокористування.Збалансованість між біологічною продуктивністю і споживанням біопродукції.


Слайд #2
Раціона́льне природокори́стування — використання природних ресурсів в обсягах та способами, які забезпечують сталий економічний розвиток, гармонізації взаємодії суспільства і природного середовища, раціоналізацію використання природно-ресурсного потенціалу, економічні механізми екологобезпечного природокористування.


Слайд #3
Збалансоване природокористування - така система діяльності, яка дає змогу забезпечити використання природних ресурсів і умов у найбільш ефективному режимі їх відтворення з урахуванням перспективи.


Слайд #4
Об’єктом природокористування є комплекс взаємовідносин між природними ресурсами, природними умовами життя суспільства і його соціально-економічним розвитком.
Предметом природокористування можна вважати оптимізацію цих відносин, прагнення до збереження і відтворення середовища життя.


Слайд #5
Принцип єдності охорони природи та її раціонального використання — основний принцип у взаємовідносинах суспільства з природою.


Слайд #6
Збалансоване використання і відтворення природних ресурсів - одна з найбільш актуальних проблем людства.


Слайд #7
Одним з найважливіших балансів
у сфері природокористування є досягнення збалансованості між біологічною продуктивністю природних систем певної території і споживанням біопродукції.


Слайд #8
Незбалансоване природокористування спостерігається скрізь, у кожній галузі.


Слайд #9