Презентація "Машинобудування"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Машинобудування"
Слайд #1
Машинобудування


Слайд #2
Машинобудування
найважливіша комплексна галузь  обробної промисловості, включає до себе верстатобудування, приладобудування, енергетичне, металургійне, хімічне і сільськогосподарське машинобудування.


Слайд #3
Історія розвитку машинобудування
 Винахід прядильної машини, ткацького верстата, парової машини, як універсального двигуна й інших машин спричинило виробництво машин.
Це було пов'язано із винаходом супорта і появою інших металообробних машин. 


Слайд #4
Машинобудування України
Машинобудування України виникло ще в середині XIX століття.
Наявність металу, вигідне транспортно-географічне розташування, висока концентрація сільськогосподарського виробництва сприяли розвитку важкого, транспортного і сільськогосподарського машинобудування.


Слайд #5
Типи машинобудівного виробництва
У машинобудівному виробництві розрізнюють три основних типи: масове, серійне та одиничне.
Належність виробництва до того чи іншого типу визначає степінь спеціалізації робочих місць, номенклатурою об'єктів виробництва, формою руху цих об'єктів по робочим місцям.


Слайд #6
Масове виробництво
Масове виробництво характеризується безперервним виготовленням обмеженої номенклатури виробів на вузькоспеціалізованих робочих місцях.
Цей тип виробництва дозволяє механізувати та автоматизувати технологічний процес у цілому та організувати його більш економно.


Слайд #7
Серійне виробництво
характеризується виготовленням обмеженої номенклатури виробів (деталі виготовляють партіями, а складальні одиниці — серіями).
Розділення серійного виробництва на велико-, середньо- та дрібносерійне умовне, так як у різних галузях машинобудування при одній і тій же кількості виробів у серії, але при суттєвій різниці їх розмірів, складності та трудомісткості виробництво може бути віднесене до різних типів.


Слайд #8
Одиничне виробництво
Одиничне виробництво — відзначається виготовленням широкої номенклатури виробів в одиничних кількостях, що повторюється через невизначені проміжки часу або взагалі не повторюються.
Робочі місця при цьому не мають визначеної спеціалізації. Значний відсоток технологічних операцій виконують вручну.


Слайд #9
Важке машинобудування
Гірничо-шахтне машинобудування
Металургійне машинобудування
Енергетичне машинобудування


Слайд #10
Загальне машинобудування
Залізничне машинобудування
Суднобудування
Авіаційна промисловість
Ракетно-космічна галузь
Сільськогосподарське машинобудування
Хімічне машинобудування
Лісопромислове машинобудування


Слайд #11
Середнє машинобудування
Автомобільна промисловість
Тракторобудування
Верстатобудування
Робототехніка
Інструментальна промисловість
Устаткування легкої промисловості
Устаткування харчової промисловості
Промисловість побутових приладів і машин


Слайд #12
Дякуємо за увагу
=)