Презентація "Коксування кам’яного вугілля"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Коксування кам’яного вугілля"
Слайд #1
Коксування кам’яного вугілля


Слайд #2
Коксування вугілля — метод термічної переробки переважно кам'яного вугілля, що полягає в його нагріванні без доступу повітря до 1000-1100 °С і витримки, при цій температурі, внаслідок чого паливо розкладається з утворенням летких продуктів і твердого залишку коксу.


Слайд #3
Коксова піч


Слайд #4
Коксовий газ (прямий газ)
Компоненти:
Водяні пари - 250-450 г/м3
Пари смоли - 80-150 г/м3
Ароматичні вуглеводні – 30-40г/м3
Аміак - 8-13 г/м3
Нафталін - до 10 г/м3
Сірководень - 6-40 г/м3


Слайд #5
Кокс
густина — 1800-1950 кг/м3;
пористість — 49-53 %;
вихід летких речовин — 0,7-1,2 %;
вміст вуглецю — >96,5 %;
вологість — <5 %,
вміст сірки — 1-2 %;
теплота згоряння — 32 Мдж/кг.


Слайд #6
Продукти коксування
Кокс
Коксовий газ
Кам’яновугільна смола
Надсмольна вода
Горючі гази(H2,CO,CH4)


Слайд #7
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ


Слайд #8