Презентація "Екологічні проблеми"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Екологічні проблеми"
Слайд #1
Екологічні проблеми ядерної енергетики


Слайд #2
Світовий статус ядерної енергетики на початку 2009.  
(синій) Є реактори, будуються нові
(голубий)   Є реактори, планується побудова нових
(зелений)   Нема реакторів, але будуються
(салатовий) Нема реакторів, планується побудова
(жовтий)Є реактори, змін не планується
(червоний)Є реактори, розглядаються плани зупинки
(чорний) Енергетичні ядерні реактори заборонені


Слайд #3
Україна належить до тих країн світу, в яких завдяки наявності високих технологій і висококваліфікованих інженерів та вчених створена й успішно розвивається атомна енергетика. На сьогодні в країні працюють чотири атомні електростанції: Південноукраїнська, Хмельницька, Рівненська, Запорізька.


Слайд #4
На атомні електростанції припадає близько поло-вини електроенергії, що виробляється в країні. За винятком ядерного реактора, АЕС працює як звичайна теплоелектростанція.


Слайд #5
Відпрацьовані паливні елементи так само містять радіоактивні матеріали та продовжують виділяти тепло. Тому їх охолоджують до остаточного радіоактивного розпаду.


Слайд #6
Існують дві найбільш серйозні проблеми атомної енергетики: економічна - атомне паливо досить дороге, вартість будівництва атомних станцій, створення та підтримання на належному рівні систем забезпечення реакторів ядерним пальним, захоронення відпрацьованого палива і радіоактивних відходів та вивід ядерних об’єктів з експлуатації; й екологічна - імовірність аварій та проблема захоронення ядерних відходів.


Слайд #7
Проти АЕС існує ще один досить серйозний аргу-мент - це розповсюдження ядерного озброєння.


Слайд #8
Техногенні впливи на навколишнє середовище при будівництві й експлуатації атомних електростанцій різноманітні. Звичайно говорять, що маються фізичні, хімічні, радіаційні й інші фактори техногенного впливу експлуатації АЕС на об'єкти навколишнього середовища.


Слайд #9
Найбільш істотні фактори -
· локальний механічний вплив на рельєф
· стік поверхневих і ґрунтових вод, що містять хімічні і радіоактивні компоненти,
· зміна характеру землекористування й обмінних процесів у безпосередній близькості від АЕС
· зміна мікрокліматичних характеристик прилеглих районів.


Слайд #10
Виникнення могутніх джерел тепла у виді градирень, водойм - охолоджувачів при експлуатації АЕС звичайно помітним образом змінює мікрокліматичні характеристики прилеглих районів. Рух води в системі зовнішнього тепловідводу, скидання технологічних вод, що містять різноманітні хімічні компоненти впливають на популяції, флору і фауну екосистем.


Слайд #11
Особливе значення має поширення радіоактивних речовин у навколишнім просторі. Загальновизнано, що АС при їхній нормальній експлуатації не менш чим у 5-10 разів "чистіше" в екологічному відношенні ТЕС на куті. Однак при аваріях АС можуть робити істотний радіаційний вплив на людей, екосистеми. Тому забезпечення безпеки екосфери і захисту навколишнього середовища від шкідливих впливів АС - велика наукова і технологічна задача ядерної енергетики, що забезпечує її майбутнє.