Презентація "Екологічні проблеми"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Екологічні проблеми"
Слайд #1
Підготував Лебідь Євгеній

Екологічні проблеми


Слайд #2
Зміст
Вступ(екологічна проблема);
Види екологічних проблем;
Екологічна криза;
Причини екологічної кризи;
Наслідки екологічної кризи;
Тест-контроль;
Джерела інформації.


Слайд #3
Екологічна проблема - це зміна природного середовища в результаті антропогенних впливів, що зумовлює порушення структури і функціонування природних систем (ландшафтів) і призводить до негативних соціальних, економічних та інших наслідків.
Що таке екологічна проблема?


Слайд #4
Види екологічних проблем:


Слайд #5
Водні


Слайд #6
Атмосферні


Слайд #7
Ґрунтові


Слайд #8
Ландшафтні


Слайд #9
Біотичні


Слайд #10
Геологічно-геоморфологічні


Слайд #11
Екологічна криза - фаза розвитку біосфери, яка характеризується якісним оновленням живої речовини(вимиранням одних видів та виникненням інших).


Слайд #12
Причини екологічної кризи
Демографічний вибух
Урбанізація
Інтенсифікація с/г
Нераціональне використання ресурсів
Аварії, катастрофи, випробування, війни
Підвищене використання енергії і
транспортних засобів.


Слайд #13
Демографічний вибух


Слайд #14
Урбанізація


Слайд #15
Викиди з ТЕС


Слайд #16
Чорнобильська аварія


Слайд #17
Наслідки екологічної кризи


Слайд #18
Забруднення атмосфери


Слайд #19
Забруднення гідросфери


Слайд #20
Виснаження земельних ресурсів


Слайд #21
Активізація екзогенних геологічних процесів


Слайд #22
Зниження біорізноманітності й біопродуктивності


Слайд #23
Демографічна криза й зростання захворюваності населення


Слайд #24
Тест-контроль
Фізичнезабруднення це –
а) радіація, б) пил, в) чадний газ.
 Вологість повітря вимірюєтьсяза допомогою :
а) гігрометра, б) барометра, в) флюгера.
У газовому складі повітря більш за все :
а) азоту, б) кисню, в) вуглекислого газу.
З висотою температура повітря:
а) підвищується на 5-6*С, б) знижується на 5-6*С, в) не змінюється.
Атмосфера – це
а) верхня та найменш щільна оболонка Землі, б) водяна оболонка Землі, в) повітряна оболонка Землі.
Озоновий шар захищає поверхню Землі від
А). Потрапляння на неї космічних тіл. Б). Надмірних інфрачервонихпроменів. В). Надмірних ультрафіолетових променів.


Слайд #25


Слайд #26
Джерела інформації
Екологія: Підручн. Для 11 кл. загальноосвіт.навч.закл. Рівень стандарту,академічний рівень/ Л.П.Царик,І.М.Вітенко. - К : Генеза, 2011.-96 с.:іл.
www.google.com.ua


Слайд #27
Дякую за увагу :)