Презентація "Демографічні проблеми"

+3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Демографічні проблеми"
Слайд #1
Демографічні проблеми
Презентацію виконали:
учениці 11-Б класу
ЖЕЛ №24
Гуленко Катерина,
Барановська Ірина


Слайд #2
План
Суть проблеми
Причини виникнення
Демографічний перехід
Причини демографічної кризи в Україні
Методи вирішення проблеми


Слайд #3
Суть проблеми
Демографічна проблема — сукупність соціально-демографічних проблем сучасності, що зачіпають інтереси всього людства.
Демографічна проблема
демографічна криза в демографічний вибух
економічно розвинених в країнах,
країнах що розвиваються
(зменшення кількості (різке зростання кількості
населення) населення)


Слайд #4
Причини виникнення
Постіндустріальні Країни, що розвиваються
країни
низький рівень високий рівень
народжуваності народжуванності
старіння нації низька тривалість життя
висока урбанізація зростання населення сіл
нестача працездатних високий рівень безробіття
працівників


Слайд #5
Демографічний перехід –
Висока народжуваність і висока смертність через низький рівень життя населення і слабкий розвиток медицини;
За традиційно високої народжуваності завдяки підвищенню рівня життя і поліпшенню медичного обслуговування зменшується смертність
Народжуваність зменшується внаслідок підвищення соціально-економічного статусу жінки; смертність - у межах 0,2- 0,6 %. Природний приріст малий або навіть від'ємний.
це послідовна зміна типів відтворення населення, яка призводить до стабілізації чисельності. 


Слайд #6
Причини демографічної кризи в Україні
відсутність житла у молодих пар
відсутність соціального захисту з боку держави
невелика заробітна плата
небажання приватних структур утримувати у себе на роботі вагітних та жінок з маленькими дітьми
еміграція населення
смертність внаслідок екологічних проблем


Слайд #7
Методи вирішення проблеми
сприяння поверненню етнічних українців
створення соціальної бази для народження дітей молодими парами
вирішення екологічних проблем
збільшення кількості дітей в кожній сімейній парі хоча б до 2-3