Презентація "Екологія Дніпропетровської області"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Екологія Дніпропетровської області"
Слайд #1
Екологія Дніпропетровської області


Слайд #2
Поняття про екологію.
Екологічні проблеми сучасного світу.
Водні проблеми світу.
Екологія Дніпра у зоні Дніпропетровської області.
Басейн Дніпра.
Забруднення води відходами з фабрик .
Стан малих річок на Дніпропетровщині.
Проблеми питної води.
Схема боротьби з екологічними проблемами води.
Збережи чистоту природи у своєму місті!
План презентації


Слайд #3
Поняття про екологію


Слайд #4
Екологія — наука про взаємодії живих організмів і їх спільнот між собою і з навколишнім середовищем.


Слайд #5
Екологія вивчає взаємовідносини організмів із довкіллям, досліджує структурно-функціональну організацію надорганізмових систем (популяцій, угруповань, екосистем, біосфери), виявляє механізми підтримання їх стійкості у просторі й часі.


Слайд #6
Екологічні проблеми сучасного світу
Виснаження і вимирання видів.
Проблема води.
Теплове забруднення.
Радіоактивне забруднення.
Парниковий ефект.
Автомобільна небезпека.
Забруднення грунту.Лісу.
Викопне паливо.
Забруднення повітря.
Ерозія .


Слайд #7
Водні проблеми світу


Слайд #8
На сьогоднішній день проблема забруднення водних об'єктів є дуже поширеною в світі. Вода є одним із основних джерел життя, чиста вода - одним із факторів здоров'я людини.


Слайд #9
Це резерв прісної води. З води, доступної живим організмам,загальна частина знаходиться в їх тканинах.
Води на Землі багато, але 97% - це солена вода океанів та морів, і лише 3% - прісна.
З них три чверті майже недосяжні живим організмам, тому що ця вода «законсервована» у льодовиках гір і полярних шапках.


Слайд #10
Потреба у воді величезна. Наприклад, для створення 1 кг біомаси дерева, витрачається до 500 кг води. Тому її треба витрачати економно та не забруднювати.


Слайд #11
У цій презентації я хочу зробити особливий акцент на екологічних проблемах водних ресурсів нашої облсті.


Слайд #12
Екологія річки Дніпро у зоні Дніпропетровської області.


Слайд #13
Дніпропетровськ - це великий культурний, історичний та торговельно -промисловий центр. Отже можна сміливо говорити, що Дніпропетровську характерні ті екологічні проблеми, що притаманні всім великим містам. Це,в першу чергу, забруднення автотранспортом, зміни в складі атмосферного повітря, викиди хімічних речовин у атмосферу,забруднення токсичними відходами. Майже все це стосується і Дніпропетровської області


Слайд #14


Слайд #15


Слайд #16
Басейн Дніпра


Слайд #17
У басейні Дніпра, найбільшої водної артерії країни, крім Чорнобильської атомної електростанції діють також Запорізька, Південно-Українська, Хмельницька, Рівненська,Курська і Смоленська АЕС, викиди з яки впливають і на людей, що населяють нашу область.


Слайд #18


Слайд #19
Забруднення води у ріці промисловими викидами.


Слайд #20
Дніпро щорічно скидається 370 млн. кубометрів забруднених стоків, або 14%від їх обсягу по країні.


Слайд #21
Через забруднення, які викликані стоками, починаються різні біогенні мутації. Із Дніпра пропадає багато видів риби, а ті, що залишаються, - непридатні до вживання.


Слайд #22
Бідніє флора і фауна Дніпра.


Слайд #23
Через промислові стоки спостерігається надлишок кисню, тому можна спостерігати так назване «цвітіння» ріки. Кожен, певно, не раз бачив на поверхні води нафтову плівку, яка викликає зменшення проникнення світла у водну товщу в декілька разів.


Слайд #24
Змінюється й хімічний склад, підвищується вміст азоту,фосфору та хлоровмісніх речовин. Вода стає такого кольору, який не викликає довіри.


Слайд #25
Стан малих річок Дніпропетровщини


Слайд #26
Малі річки Дніпропетровщини, такі як Чаплинка, Кильчень, Татарка, Мокра Сура, Томаківка, Базавлук, забруднені на порядок більше ніж великі. Це пояснюється не тільки їх малою водністю, але й недостатньою охороною.


Слайд #27


Слайд #28
Рівень очищення води надзвичайно низький. Існуючі очисні споруди навіть при біологічному очищенні вилучають лише 10-40% неорганічних речовин і практично не вилучають солі важких металів.


Слайд #29
Проблема питної води у місті Дніпропетровськ


Слайд #30
Вода для мешканців Дніпропетровська поступає з річки Дніпро через дві насосні станції. ЇЇ подачу здійснює комунальне виробниче підприємство «Дніпроводоканал», який був побудований ще у 1869 році. На його балансі знаходиться близько 3000 км. мереж. Але ця вода, запевняють фахівці, не придатна для споживання.


Слайд #31
Проте не треба передчасно хвилюватись.Питна вода, яка подається населенню м. Дніпропетровська контролюється на насосно – фільтрувальних станціях щогодини, а на водопровідних насосних станціях та в розподільчій мережі щодня.


Слайд #32
Інше джерело питної води для населення Дніпропетровська — доочищена. Вона реалізується в аптеках і кіосках.


Слайд #33
Схема боротьби з екологічними проблемами.


Слайд #34
Перш за все - це обмеження промислових викидів у ріки, озера, інші водні об'єкти.
Очищення русел та заплав рік і озер від сміття.
Удосконалювання технологій виробництва й технологій утилізації відходів.
Здійснювати жорсткий контроль за скиданням удобрення й ядохімікатів.
Контролювати попадання фекальних мас в русла рік.
Проведення суспільних заходів по донесенню до населення усієї важливості цієї проблеми.


Слайд #35
Збережи чистоту природи у своєму місті!


Слайд #36
Ми маємо порозмислити, невже нам не дороге власне життя, яке ми нехтуємо? Адже об'єм забруднення водоймищ з кожним роком збільшується в декілька разів. Водні ресурси відіграють головну роль в життєдіяльності людини,а ця людина, розуміючи усю її важливість, продовжує її забруднювати. Тому починати любити природу потрібно з самого дитинства.


Слайд #37
Тільки людина може привести до зупинки катастрофічного занепаду природи, відновленню і врівноваженню екологічного стану й подальшого його поліпшення не тільки на Дніпропетровщині , а й у всьому світі.


Слайд #38
Я закликаю Вас боротися за чистоту нашого довкілля. Почати з найменшого і завжди пам’ятати, що наше здоров’я – в наших руках!


Слайд #39
Презентацію підготувала учениця 10 класу Рабчевська Наталія