Презентація "Ноосфера"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Ноосфера"
Слайд #1
Чи можна вважати, що ноосфера - це єдиний вихід людства в наступну епоху свого розвитку, а не згасання? Свою думку обґрунтуйте.
Дрогобицький педагогічний ліцей


Слайд #2


Слайд #3
Сукупність розумів


Слайд #4

Серед складових частин ноосфери виділяють антропосферу (сукупність людей як організмів), техносферу (сукупність штучних об'єктів, створених людиною, та природних об'єктів, змінених в результаті діяльності людства) та соціосферу (сукупність соціальних факторів, характерних для даного етапу розвитку суспільства і його взаємодії з природою).


Слайд #5
Дякуємо за увагу!