Презентація "Кам'яне вугілля і продукти його переробки"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Кам'яне вугілля і продукти його переробки"
Слайд #1
Кам'яне вугілля і продукти його переробки
Виконав учень 11 класу
Кузьневич
Володимир


Слайд #2
Кам'яне́ вугілля — тверда горюча корисна копалина, один з видів вугілля викопного, проміжний між бурим вугіллям і антрацитом.


Слайд #3
Щільна порода чорного, іноді сіро-чорного кольору.Блиск смоляний або металічний. В органічній речовині кам'яного вугілля міститься 75-92 % Карбону, 2,5-5,7 % Гідрогену, 1,5-15 % Оксигену. Містить 2-48 % летких речовин. Вологість 1-12 %.
Характеристика


Слайд #4
4
Кам’яне вугілля
Походження
Гірська порода осадкового походження (кам’яновугільний період)
Склад
Складна суміш ВМС- С, Н2, N2, O2 ,S
Коксування (піроліз) – розклад речовин без доступу кисню при високій температурі.
Продукти
Коксовий газ
СН4, N2, CO2, CO, Н2, NН3

Камяновугільна смола
C6H6 і її гомологи
C6H5OH, гетероциклічні
Аміачна вода
NH4OH, C6H5OH, H2S
Кокс
Чисте вугілля С


Слайд #5
Кам'яне вугілля утворилося з продуктів розкладу органічних залишків рослин, що зазнали зміни (метаморфізм) в умовах високого тиску навколишніх порід земної кори і порівняно високої температури.
Утворення


Слайд #6
Хімічна структура вугілля


Слайд #7
Існує багато видів класифікації кам'яного вугілля: за речовинним складом, петрографічним складом, генетичні, хіміко-технологічні, промислові та змішані. Кам'яне вугілля розділяють на блискуче, напівблискуче, напівматове, матове. У залежності від переважання тих або інших петрографічних компонентів виділяють вітренове, кларенове, дюрено-кларенове, кларено-дюренове, дюренове фюзенове кам'яне вугілля. Серед структур органічної речовини вугілля виділено 4 типи (телінітова, посттелінітова, преколінітова і колінітова), які є послідовними стадіями єдиного процесу розкладання лігніно-целюлозних тканин. Генетичні класифікації характеризують умови накопичення вугілля, речовинні і петрографічні — його речовинний та петрографічний склад, хіміко-технологічні — хімічний склад вугілля, процеси формування та промислової переробки, промислові — технологічне групування видів вугілля в залежності від вимог промисловості. Класифікації вугілля в пластах використовуються для характеристики вугільних родовищ.
Класифікація, різновиди


Слайд #8
Найбільші розвідані запаси кам'яного вугілля в Україні зосереджені в Донецькому кам'яновугільному басейні та у Львівсько-Волинському вугільному басейні.За кордоном — в Карагандинському, Південно-Якутському, Мінусинському, Буреїнському, Тунгуському, Ленському, Таймирському, Аппалачському, Пенсильванському, Нижньорейнсько-Вестфальському (Рурському), Верхньосілезькому, Остравсько-Карвінському, Шаньсі, Південно-Уельському басейнах.
Родовища кам’яного вугілля


Слайд #9
Способи добування


Слайд #10
Камʼяне вугілля використовується як технологічна, енерго-технологічна і енергетична сировина, при виробництві коксу і напівкоксу з отриманням великої кількості хімічних продуктів (нафталін, феноли, пек тощо), на основі яких одержують добрива, пластмаси, синтетичні волокна, лаки, фарби і т.і. Один з найперспективніших напрямів використання камʼяного вугілля — скраплення (зрідження) — гідрогенізація вугілля з отриманням рідкого палива. При переробці камʼяного вугілля отримують також: активне вугілля, штучний графіт і т. д.; в промислових масштабах вилучається ванадій, ґерманій і сірка; розроблені методи отримання ґалію, молібдену, цинку, свинцю. Для задоволення потреб економіки Україна щорічно використовує близько 100 млн. т вугілля, з яких майже 80 млн. т видобувається вітчизняними підприємствами.
Використання


Слайд #11
Продукти переробки кам’яного вугілля
Світильний газ
Кам’яне вугілля
Кокс
Нафталін
Трінітронафталін
Барвники
Аміак
Тротил
Толуол
Барвники
Сахарин
Анілін
Саліцилові препарати
Фенацетин
Бензол
Пек
Фенол
Пластмаси
Камяно- вугільна
смола
Пікринова
кислота
Барвники


Слайд #12
Коксування вугілля
Коксуванням називають метод термічної переробки переважно кам'яного вугілля, що полягає в їх нагріванні без доступу повітря до 1000-1100°С і витримані, при цій температурі, внаслідок чого паливо розкладається з утворенням летючих продуктів і твердого залишку коксу. Основним цільовим продуктом цього процесу є кокс, що використовується головним чином як відновник і паливо в металургійній промисловості


Слайд #13
Схема коксової печі
Кам’яне вугілля
Камери для коксування вугілля
Завантажувальні отвори
Труби для виходу летких продуктів
Газозбірник
Регенератори для нагрівання газу і повітря
Продукти конденсату
Сировина
t= 900 – 1050 °C, без доступу повітря


Слайд #14
Світові запаси вугілля
Країна
Кам'яне вугілля
Буре вугілля
Всього
%
США
111338
135305
246643
27,1
Росія
49088
107922
157010
17,3
Китай
62200
52300
114500
12,6
Індія
90085
2360
92445
10,2
Австралійський Союз
38600
39900
78500
8,6
Південна Африка
48750
0
48750
5,4
Україна
16274
17879
34153
3,8
Казахстан
28151
3128
31279
3,4
Польща
14000
0
14000
1,5
Бразилія
0
10113
10113
1,1
Німеччина
183
6556
6739
0,7
Колумбія
6230
381
6611
0,7


Слайд #15
Світові запаси вугілля
Країна
Кам'яне вугілля
Буре вугілля
Всього
%
Канада
3471
3107
6578
0,7
Чехія
2094
3458
5552
0,6
Індонезія
740
4228
4968
0,5
Туреччина
278
3908
4186
0,5
Мадагаскар
198
3159
3357
0,4
Пакистан
0
3050
3050
0,3
Болгарія
4
2183
2187
0,2
Таїланд
0
1354
1354
0,1
Північна Корея
300
300
600
0,1
Нова Зеландія
33
538
571
0,1
Іспанія
200
330
530
0,1
Зімбабве
502
0
502
0,1
Румунія
22
472
494
0,1
Венесуела
479
0
479
0,1
Всього
478771
430293
909064
100,0


Слайд #16
Інформаційні джерела
http://www.knowledge.allbest.ru/chemistry.html
http://www.billybonce.zp.ua/vydy-biopalyva/osnovni-vydy-biopalyva
http://teacher.in.ua/navchalni-predmeti/himiya/materiali-do-urokiv/prezentac-ja-na-temu-prirodnii-gaz.html