Презентація "Забруднення довкілля електростанціями"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Забруднення довкілля електростанціями"
Слайд #1
Забрудненнядовкілляелектростанціями


Слайд #2
Антропогенне забруднення довкілля - процес зміни складу і властивостей однієї або декількох сфер Землі внаслідок діяльності людини.


Слайд #3
Розрізняють забруднення
бактеріальне і біологічне;
хімічне ;
механічне;
фізичне .


Слайд #4
Забруднення навколишнього середовища в наслідок дії електростанцій
АЕС;
ГЕС;
ТЕС.


Слайд #5
Атомніелектростанції


Слайд #6
На сьогодні у світі працює близько 400 атомних електростанцій (АЕС). Вони забезпечують майже 10% енергії, що виробляється на Землі.
У процесі роботи на атомних електростанціях використовують як паливо радіоактивні елементи - уран, торій і плутоній.


Слайд #7
Екологічні проблеми
утилізація радіоактивних відходів;
великі об'єми теплових забруднень;
виробництво та розповсюдження ядерної зброї.


Слайд #8
Факт
Плутоній міститься у відпрацьованому ядерному паливі. З кульки плутонію розміром з тенісний м'ячик можна зробити атомну бомбу, що здатна знищити тисячі людей.


Слайд #9
Гідроелектростанції


Слайд #10
Будівництво гідроелектростанцій, як правило, не тільки забезпечує виробництво електроенергії, а завдяки наявності водосховища сприяє вирішенню багатьох важливих народногосподарських завдань, пов'язаних із водопостачанням, зрошуванням, судноплавством, розвитком рибного господарства і рекреації.


Слайд #11
Негативний вплив
спостерігається зміна гідрологічного режиму;
руйнування берегів;
затоплення значних площ земель.


Слайд #12
Теплоелектростанції


Слайд #13
Теплоелектростанції разом з димом викидають у повітря сірчистий і вуглекислий газ. Шкідливі гази попадають у повітря в результаті спалювання палива для потреб промисловості, опалення осель, роботи транспорту, спалювання й переробки побутових і промислових відходів.


Слайд #14
Альтернативні джерела енергії


Слайд #15
До альтернативних джерел енергії належать:
сонячна енергія,
геотермальна,
енергія вітру,
припливів,
морських хвиль і океану,
тверда біомаса і тваринні продукти,
газ із біомаси,
муніципальні відходи,
промислові відходи.


Слайд #16
Екологічні аспекти нетрадиційної енергетики


Слайд #17
Сонячна енергія
Сонячні промені щорічно приносять на Землю у 20000 разів більше енергії, ніж ми споживаємо.


Слайд #18
Енергія вітру
Використання енергії вітру має великі перспективи, оскільки не викидає в атмосферу чи у водойми шкідливих речовин, не утворює внаслідок експлуатації ніяких шкідливих викидів.


Слайд #19
Біоенергетика
Біологічна маса є ефективним поновлювальним джерелом енергії. Ресурси біомаси в різних видах є майже в усіх регіонах світу. На сучасному рівні за рахунок біомаси можна покрити 6-10% від загальної кількості енергетичних потреб промислово розвинутих країн.


Слайд #20
Геотермальна енергія
Геотермальні електростанції створено на резервуарах сухої пари. Суха пара зі свердловини надходить у турбіну або генератор для вироблення електроенергії. Саме на такій станції вперше було отримано електроенергію.


Слайд #21
Охороняти природу – значить охороняти Батьківщину (Михайло Пришвін).