Презентація "Сировинна та енергетична проблеми"

+5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Сировинна та енергетична проблеми"
Слайд #1
Сировинна та енергетична проблеми
Презентацію підготувала
учениця 10 класу:
Жернова Є.О.
1


Слайд #2
Сутність проблеми
Це проблема надійного забезпечення людства паливом і сировиною. Обмеженість ресурсів та їх вичерпаність ставить людство перед необхідністю жорстокої економії енергії, використання нових ресурсозберігаючих технологій.
2


Слайд #3
Шляхи вирішення:
Екстенсивний
Інтенсивний
3


Слайд #4
Екстенсивний
Екстенсивний шлях вирішення, що передбачає подальше збільшення видобутку енергоносіїв і абсолютне зростання енергоспоживання. Разом з тим ряд країн стикається з досягненням межі власного виробництва енергоносіїв, або з перспективою скорочення цього виробництва. Такий розвиток подій спонукає до пошуків способів більш раціонального використання енергоресурсів.
4


Слайд #5
Інтенсивний
Інтенсивний шлях передбачає раціональне використання природних ресурсів. Можливо більш якісне використання вихідної сировини або використання більш продуктивних і безпечних джерел енергії, таких як:
5


Слайд #6
Альтернативні джерела енергії
вітроенергетика
біопаливо
геліоенергетика
альтернативна гідроенергетика
геотермальна енергетика

6


Слайд #7
Висновок:
Необхідність впровадження альтернативних джерел енергії з кожним днем ​​стає все більш очевидною. У майбутньому ж людство буде попросту змушене перейти на більш раціональне використання природних ресурсів та видобутку енергії, що і вирішить енергетичну та сировинну проблеми.
7


Слайд #8
8
Дякую за увагу!