Презентація "Проблема деградації природи"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Проблема деградації природи"
Слайд #1
Презентація на тему :
Проблема деградації природи


Слайд #2
Деградація природи
Деградація природи – порушення екологічної рівноваги, що спричиняється природними факторами (землетруси, урагани, тайфуни, повені, виверження вулканів, пожежі й т.д.) або антропогенними (забруднення атмосфери, водойм, грунту, вирубування лісів тощо).


Слайд #3
Основні причини деградації природних компонентів :
відходи, які виділяють промисловість, сільське господарство, транспорт та комунально-побутове господарство
нераціональна переробка відходів
використання ресурсів біосфери та багатств надр у максимально можливих обсягах
стихійний науковий прогрес


Слайд #4
Загальна глобальна деградація природного середовища проживання проявляється у двох типах:
порівняно невеликих за потужністю, але які діють упродовж тривалого часу
разових катастрофічних, які виникають у paзi аварій i небезпечні не лише за потужністю, а й за раптовістю й різкістю дії


Слайд #5
Наслідки деградації природних компонентів :
глобальне потепління
кислотні дощі
руйнування озонового шару
опустелювання
накопичення токсичних речовин
ерозія грунтів
вітрова ерозія
водна ерозія


Слайд #6
Глобальне потепління (англ. Global warming) — прогресуюче поступове підвищення температури поверхні Землі, що пов'язується з парниковим ефектом і призводить до зміни клімату у глобальних масштабах.


Слайд #7
Кислотний дощ — усі види метеорологічних опадів: дощ, сніг, град, туман, дощ зі снігом, — кислотність яких вища від нормальної.


Слайд #8
Руйнування озонового шару Озоновий шар - це повітряний шар у верхніх шарах атмосфери (стратосфері) що являє собою форми кисню - озону.


Слайд #9
Опустелювання— пониження природно-ресурсного потенціалу території нижче допустимого рівня, який проявляється в деградації рослинного покриву, погіршенні біологічної продуктивності земель, може призвести до виникнення умов, аналогічних пустельним.


Слайд #10
накопичування токсичних речовин
Токсичні речовини накопичуються, що сприяє поступовим змінам хімічного складу ґрунту, порушенню єдності геохімічного середовища та живих організмів.


Слайд #11
Ерозія ґрунтів (від лат. егоз — роз'їдання) — руйнування і знос поверхневих, найбільш родючих, горизонтів і підстиляючих їх порід вітром (вітрова ерозія) або потоками води (водна ерозія). Землі, що зазнали руйнування у процесі ерозії, називають еродованими.


Слайд #12
Вітрова ерозія - перенесення і відкладення найдрібніших ґрунтових часток вітром. Інтенсивність вітрової ерозії залежить від швидкості вітру, стійкості ґрунту, наявності рослинного покриву, особливостей рельєфу й від інших чинників


Слайд #13
Водна ерозія - це руйнування ґрунтів тимчасовими водними потоками. Розрізняють такі форми водної ерозії: площинну, струменисту, яружну, берегову. Умови для прояву водної ерозії створюють природні чинники, а основною причиною її розвитку є виробнича діяльність людини.


Слайд #14
Шляхи вирішення глобальних екологічних проблем
- енергетичне забезпечення високого рівня життя і охорони довкілля- використання науково-технічного прогресу для охорони природи і забезпечення високого рівня життя- екологічна культура- обмеження споживчого відношення до природи- витрати на рішення екологічних проблем- структурні зміни у використанні існуючих невід- новлюваних видів енергії- припинення надмірного вирубування лісів- формування в людей екологічного світогляду


Слайд #15
Отже , раціонально використовуючи ресурси нашої планети , нам вдасться мати високий рівень життя та зберегти її природні компоненти .


Слайд #16
Підготувала учениця 11-Б класуОрос Анна