Презентація "Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність"
Слайд #1
Загальні закономірності географічної оболонки. Ритмічність


Слайд #2
Усі зовнішні оболонки Землі тісно пов'язані між собою


Слайд #3
Географічна оболонка
Внутрішнє тепло Землі


Слайд #4
Географічна оболонка – найбільший комплекс планети


Слайд #5
Властивості ГО:
Наявність життя
Наявність речовин трьох станах
Кругообіги
Води
Повітря
Біологічний
У земній корі
Закономірності розвитку ГО:
Цілісність (взаємозв'язок складових)
Неоднорідність – можливість виділення дрібніших ПК (фізико-географічне районування)
Ритмічність (періодичність і повторюваність явищ):
Добова
Річна
Багаторічна


Слайд #6
Ритмічні явища не замкнені у собі


Слайд #7
Ритмічність явищ – це своєрідна форма дихання ландшафтної оболонки, як цілісної системи


Слайд #8
Ритміка – невід'ємна риса ландшафтної оболонки


Слайд #9
Ритмічні явища в географічній оболонці


Слайд #10
Ритми та цикли в літосфері


Слайд #11
Флішеві товщі
Шари
Час накопичення, тис. років
2-10 см
0.45-0.65
14-40 см
1.7-2.5
60-150 см
7-9
2.5-3 м
25
10-15 м
100-150


Слайд #12
Ритміка в гідросфері


Слайд #13
Ритміка в біосфері


Слайд #14
Ритміка в атмосфері


Слайд #15
Галузі господарства, у яких помітний процес економічного відтворення


Слайд #16
Дякую за увагу!!!