Презентація "Економіко – географічний поділ України"

+8
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Економіко – географічний поділ України"
Слайд #1
Економіко – географічний поділ України


Слайд #2


Територія України неоднорідна за природними умовами і ресурсами, чисельністю і складом населення, історико-географічними умовами освоєння, рівнем і структурою розвитку господарства. Все це є передумовою поділу її на економіко-географічні райони. Такі райони являють собою великі за площею, населенням та господарським потенціалом соціально-економічні комплекси, які формуються у межах кількох суміжних адміністративних областей.


Слайд #3
Частину території країни з відносно однорідними й соціально – економічними характеристиками і певними кордонами, що відрізняються від сусідніх територій цілісністю і спеціалізацією, називають економічним районом. Основною його рисою є цілісність.


Слайд #4
Карта економічних районів України


Слайд #5
Економічні райони та їх найбільші міста
1. Столичний (Київська, Чернігівська, Житомирська області);
2. Північно-Східний (Харківська, Полтавська, Сумська області);
3. Донецький (Донецька, Луганська області);
4. Придніпровський (Запорізька, Дніпропетровська області);
5. Центральний (Кіровоградська, Черкаська області);
6. Подільський (Вінницька, Хмельницька, Тернопільська області);
7. Карпатський (Львівська, Івано-Франківська, Закарпатська, Чернівецька області);
8. Північно-Західний (Волинська, Рівненська області);
9. Причорноморський (Одеська, Миколаївська, Херсонська області, Автономна Республіка Крим).


Слайд #6
Столичний район
Розташований на півночі України. Площа його становить 90,7 тисяч квадратних кілометрів. Населення — 7,5 млн чоловік.

Столичний економічний район посідає друге місце в Україні за територією, а за кількістю населення поступається тільки Донецькому і Причорноморському економічним районам. Друге місце в країні належить району за виробництвом продукції промисловості, за виробництвом продукції сільського господарства район поступається тільки Причорноморському.
Дендрологічний парк "Олександрія" розташований у місті Біла Церква


Слайд #7
Малинський каменедробильний завод


Слайд #8
Північно-Східний район
Розташований на північному сході України і межує на півночі та північному сході з Російською Федерацією, на заході — зі Столичним економічним районом, на сході — з Донецьким, на півдні — з Придніпровським. Район включає територію Сумської, Харківської і Полтавської областей. Належить до найбільш індустріально розвинених районів України, характеризується вигідним економіко-географічним положенням, розташований на важливих шляхах сполучення з сусідньою Російською Федерацією, поблизу металургійних баз Донбасу та Придніпров’я.
м. Ха́рків – найбільше місто Північно – Східного економічного району


Слайд #9
Завод ″АвтоКраз″


Слайд #10
Донецький район
Донецький економічний район — розташований на південному сході України. Він охоплює територію тільки двох областей - Донецької та Луганською. Площа його становить 53,2 тис. км2, а населення - 6,8 млн осіб.
Донецький металургійний завод


Слайд #11
Авдіївський коксохімічний завод


Слайд #12
Придніпровський район
Придніпровський економічний район — економічний район України, до якого входять Дніпропетровська та Запорізька області. Це другий район після Донецького за обсягом виробництва промислової продукції (разом з останнім — 33 % промислової продукції держави).
Дніпропетровськ – найбільша область в Придніпровському районі


Слайд #13
Завод Петровського


Слайд #14
Центральний район
Центральний економічний район займає, відповідно до назви, центральне географічне положення в межах України і є єдиним районом, котрий займає повністю внутрішнє положення в державі. Складається з двох адміністративних областей – Кіровоградської та Черкаської. Площа району – 45.5 тис. км² (7,5% площі держави), населення – 2530,5 тис. осіб (5,2% населення України). За територіально-адміністративним устроєм в межах району налічується 41 район, 28 міст, 41 смт та 1843 сільських населених пунктів.
Кіровоград. Вхід до дендропарку.


Слайд #15
Ферми центрального району


Слайд #16
Подільський район
Подільський район — один з дев’яти районів столиці України, міста Києва. До складу району входять масив Вітряні гори, Виноградар, Куренівка, частина Нивок, Рибальський півострів, Мостицький масив і центральна частина — Поділ (ця місцевість і дала назву району). Створений у 1921 році.
Кам’янець-Подільський. Старий Замок.


Слайд #17
ВАТ "Подільський цемент"


Слайд #18
Карпатський район
Розташований на заході України, межує з Молдовою.
У межах Карпатського району проходить етиленопровід з Калуша до Угорщини, яким транспортують продукти переробки нафти з Прикарпаття,також добре розвинені рекреаційні ресурси.
Найкращий горно лижний курорт в Карпатах Буковель


Слайд #19
Рекреаційні ресурси Карпатського району


Слайд #20
Північно-Західний район
Розташований на заході України, виходить до державних кордонів де межу з країнами ЄС.
Цей район зосереджений на мінерально – сировинні ресурси (нафта, газ, калійні солі),а також на машинобудуванні.
Луцький автозавод "Богдан"


Слайд #21
Автозавод "Богдан"


Слайд #22
Причорноморський район
Причорноморський економічний район найбільший з усіх районів України. Розташований на півдні країни на узбережжі Чорного моря та Азовського, що робить його положення дуже вигідним.
Причорноморське зерно займе п'яту частину світового ринку.


Слайд #23
Суднобудівництво


Слайд #24
Існують різні точки зору щодо економічних районів – від абсолютного не визначення про об’єктивне існування таких районів і про необхідність економічного районування. Економічні райони досліджувало багато вчених у нашій країні і за кордоном. В окремих країнах світу для статистичної звітності виокремлюють так звані статистичні райони. Наприклад, у Франції в законодавчому порядку виділено 22 статистичні райони, а США розділено на 9 таких районів.
Кожен з економічних районів України є системним утворенням, тобто охоплює всі соціально – економічні сфери.
Важливо також звернути увагу на проблеми та перспективи економічного району. Спираючись на територіальний поділ праці, кожний соціально – економічний район розвиває свої галузі спеціалізації.


Слайд #25
ВНП України за рік


Слайд #26
Чинники, які обмежують надходження інвестицій і знижують конкурентоспроможність районів
• Екстремальні умови виробництва і життєдіяльності населення;
• Слабка екологічна вивченість і наукова обґрунтованість теорії;
• Недостатній розвиток інфраструктури ;
• Низький рівень виробництва товарів і надання послуг ;
• Віддаленість від економічно розвинених територій і слабо розвинена транспортна система ;
• Криміногенні та інші ризики.


Слайд #27
Чинники, які підвищують надходження інвестицій і конкурентоспроможність районів
• Висока якість товарів і послуг ;
• Високий матеріально-технічний рівень виробництва ;
• Надійна сировинна й енергетична база ;
• Якісний склад трудових ресурсів, їхня дешевизна ;
• Фінансова стабільність, кредитоспроможність ;
• Ефективність переміщення товарів ;
• Наявність науково – інформаційної бази супроводу виробництва і комерційної діяльності.


Слайд #28
На сучасному етапі ринкового формування економіки проблема зайнятості населення України є однією з найгостріших соціально-економічних проблем, а таке явище як безробіття стало досить звичним, і Україна вже має певний досвід у вирішенні проблем зайнятості населення.
Кожний соціально – економічний район розвиває свої галузі спеціалізації, для яких на його території склались кращі умови. Тому кращим показником, який визначає рейтинг економічного району є коефіцієнт спеціалізації району


Слайд #29
Коефіцієнт спеціалізації району
Визначається за такою формулою:
С – Рв/Р •100%
Де С – загальний рівень спеціалізації району;
Р – сукупний суспільний продукт,створений у районі;
Рв – частина сукупного суспільного продукту району, що вивозиться за його межі.


Слайд #30
Зайнятість та рівень життя населення в Україні


Слайд #31
Висновки
• Економічні райони є основною одиницею територіальної структури господарства.
• Економічний район – частина території країни з відносно однорідними природними й соціально – економічними характеристиками і певними межами, що відрізняються від сусідніх територій цілісністю і спеціалізацією.
• Головним показником , який визначає рейтинг економічного району серед інших районів, є коефіцієнт спеціалізації району.