Презентація "Кругообіг речовин"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Кругообіг речовин"
Слайд #1
Кругообіг речовин
І потік енергії в екосистемах


Слайд #2
Біологічний кругообіг — це багаторазова участь хімічних
еле­ментів у процесах, які відбуваються в біосфері. Причина кругообі­гу
— обмеженість елементів, з
яких будується тіло організмів


Слайд #3


Слайд #4


Слайд #5
Біогенна міграція викликається
трьома процесами:
• обміном речовин в організмах;
• ростом;
• розмноженням.


Слайд #6
В.І. Вернадський


Слайд #7
З екологічної точки зору, найважливішими є
кругообіги речо­вин, які є основними компонентами живої речовини:
• кругообіг Оксигену;
• кругообіг Карбону;
• кругообіг Нітрогену;
• кругообіг Сульфуру;
• кругообіг Фосфору;
• кругообіг води.


Слайд #8


Слайд #9


Слайд #10


Слайд #11
Потік енергії в екосистемах, продуктивність екосистем


Слайд #12
Кругообіг речовин в біогеоцинозі


Слайд #13
Харчовий ланцюг


Слайд #14


Слайд #15


Слайд #16


Слайд #17


Слайд #18


Слайд #19


Слайд #20