Презентація "Машинобудування в Україні"

+6
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Машинобудування в Україні"
Слайд #1
Машинобудування в Україні
Підготував Дячук Дмитро


Слайд #2
Машинобудування – це потужний міжгалузевий комплекс галузей обробної промисловості з виробництва машин, обладнання, устаткування, приладів і пов’язаної з ними продукції для господарських потреб і потреб людини.


Слайд #3
Спеціалізація у машинобудуванні – це виробництво тільки тієї продукції, для якої на виробництві склалися найкращі умови.
Спеціалізація у машинобудуванні
ПРЕДМЕТНА
ВУЗЛОВА
ПОДЕТАЛЬНА
ТЕХНОЛОГІЧНА
випуск
кінцевої
продукції
випуск вузлів,
призначених
для
використання
в кінцевій
продукції
випуск
окремих
деталей
випуск литих,
або кованих
заготовок і
деталей


Слайд #4
Машинобудування належить до галузей так званого вільного розміщення, оскільки на ньго менше, ніж на інші галузі, впливають народні умови й ресурси. На висококваліфіковані трудові ресурси насамперед орієнтуються електронне ій електротехнічне машинобудування. Також, від наявності сировини залежить розвиток металомістких галузей – енергетичного машинобудування, виробництва металургійного й гірничого обладнання тощо. Найефективніше є розміщення машинобудівних підприємств поблизу джерела сировини та споживача.


Слайд #5
Перспективні напрямки розвитку машинобудування – створення видів підприємств і розширення міжгалузевих зв’язків, докорінна модернізація машинобудівних підприємств, розвиток нових галузей і випуск нових товарів, збільшення експортного потенціалу комплексу.


Слайд #6
Обсяги експорту, імпорту машинобудування України, млрд дол. США


Слайд #7
Запорізький Автомобільний Завод


Слайд #8
Продукція Запорізького Автомобільного Заводу


Слайд #9
Луцький Автомобільний Завод


Слайд #10
Продукція Луцького Автомобільного Заводу


Слайд #11
Авіаційний науково-технічний комплекс ім. О.К. Антонова


Слайд #12
Продукція Авіаційного науково-технічного комплексу ім. О.К. Антонова


Слайд #13
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ