Презентація "Інженерна географія"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Інженерна географія"
Слайд #1
Інженерна географія


Слайд #2
Виділяються два методологічних підходи до вирішення інженерно-географічних завдань
Перший — комплексна інженерна оцінка ПТК і окремих компонентів з точки зору їх впливу на діяльність людини і реакцій на цю діяльність, включаючи їх подальшу трансформацію та еволюцію.


Слайд #3
Другий — узагальнення знань про характер і напрямки змін природного середовища під впливом виробничої діяльності людини, про формування геотехнічних систем і про прогноз їх функціонування в майбутньому.


Слайд #4
Методи дослідження інженерної географії
Конструктивний та природоохоронний


Слайд #5
Конструктивний метод дослідження
Суть конструктивного методу полягала у застосуванні вже запропонованих наукою теорій і методів до вирішення конкретних завдань на практиці (досліджень для проектування різноманітних інженерних споруд і транспортних магістралей, пошуку мінеральних ресурсів, тощо).


Слайд #6
Слід виділити найбільш важливі методологічні особливості конструктивно-географічних робіт.


Слайд #7
Географія, як стара наука, що здавна вивчала і описувала природу Землі, населення світу і окремих країн, спосіб їх життя і господарювання, накопичила величезний і цінний інформаційний матеріал.


Слайд #8
Отже конструктивна географія це…


Слайд #9
Науковим діячем конструктивного методу є Петро Григорович Шищенко.


Слайд #10
Природоохоронний метод дослідження
Природоохоронна географія — це наука, котра вивчає закони взаємодії літосфери та біосфери з врахуванням специфіки людини та її діяльності .


Слайд #11
В межах інженерної географії природоохоронний метод забезпечує належну експлуатацію та побудову об'єктів техногенної діяльності людини з мінімальною їх шкодою для навколишнього середовища та оцінкою їх екологічності на перспективу і, зокрема, безпечне виведення їх з експлуатації.


Слайд #12
Висновок


Слайд #13
Дякую за увагу!