Презентація "Деградація природи"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Деградація природи"
Слайд #1
Деградація природи


Слайд #2
Поняття «деградація природи»
Деградація – це природне або антропогенне спрощення, зниження господарського й естетичного потенціалу ландшафту або його компонентів. 


Слайд #3
Деградація в атмосфері:
газове
аерозольне
пилове
шумове
радіаційне
забруд-
нення


Слайд #4
Водне середовище…
Погіршується хімічний склад води, її прозорість, насиченість природними газами, наявність завислих речовин, змінюють смакові якості, геофізичні і геохімічні властивості. 


Слайд #5
ґрунти
Причиною деградації ґрунтів є прояв несприятливих природно-антропогенних процесів (ерозії, засолення, забруднення, заболочення тощо), спричинених неправильною агротехнікою, забрудненням, порушенням структури ґрунту, зниженням родючості, зменшенням вмісту гумусу в ґрунтах.


Слайд #6
Антропогенна перетвореність ландшафтів


Слайд #7
Деградація лісу означає зменшення приросту на одиницю площі в насадженнях з ознаками втрат і знебарвлення листя (хвої). Винищення лісів незмінно веде до зниження порогу стійкості біосфери, нарощення рушійної сили паводків, селей, водної ерозії, пилових бур, спустошувальних засух та суховіїв, прискорення процесів опустелювання.


Слайд #8
Унаслідок надлишкової експлуатації відбувається деградація та виснаження пасовищ.


Слайд #9
Типологія компонентів природного середовища за стійкістю до антропогенного впливу


Слайд #10
ВИСНОВКИ
Деградація природного середовища є результатом антропогенного впливу. Вона проявляється у погіршенні якісних і кількісних показників природних компонентів і геосистем загалом.
Компоненти природного середовища за їх стійкістю до деградаційних процесів поділяють на стійкі «консервативні» і нестійкі «прогресивні».


Слайд #11
Д Я К У Є М О
З А
У В А Г У !