Презентація "Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища"
Слайд #1
Основні антропогенні джерела забруднення навколишнього середовища


Слайд #2
План
Забруднення.Види забруднень.
Найбільш забруднені території України.
Джерела антропогенного забруднення природного середовища.
Вплив шкідливих факторів забруднення на організм людини.
Шляхи вирішення екологічних проблем у навколишньому середовищі.


Слайд #3
Забруднення – привнесення надмірної кількості хімічних елементів та їхніх сполук у природне середовище.


Слайд #4


Слайд #5
Види забруднень: - механічні(тверді тіла); - хімічні(тверді,рідкі,газоподібні хімічні елементи і їхні сполуки); - фізичні(теплові,радіаційні,шумові); - біологічні(віруси,бактерії,органічні рештки)


Слайд #6
Медико – картографічний аналіз забруднення довкілля
Як виявилося, найгірша екологія у 24 населених пунктах. Переважно це промисловий схід України. Центри металургії та енергетики, а отже, осередки забруднення атмосфери — це міста Макіївка, Маріуполь, Алчевськ, Харцизьк, Дніпропетровськ, Запоріжжя, Дніпродзержинськ.


Слайд #7
Медико – картографічний аналіз забруднення довкілля


Слайд #8
Джерела антропогенного забруднення
Промислові
підприємства


Слайд #9


Слайд #10
Транспорт


Слайд #11


Слайд #12
Комунальне господарство


Слайд #13


Слайд #14
Сільське господарство


Слайд #15


Слайд #16
Вплив забруднення атмосфери на життя і здоров'я людейУсі забруднюючі атмосферне повітря речовини в більшому чи меншому ступені впливають на здоров'я людини. Ці речовини потрапляють в організм людини переважно через систему дихання. Органи дихання страждають від забруднення безпосередньо, оскільки близько 50% часток домішок радіусом 0,01-0.1 мкм, що проникають у легені, осідають в них. Проникаючі в організм частки викликають токсичний ефект, оскільки вони:а) токсичні (отруйні) по своїй хімічній чи фізичній природі;б) служать перешкодою для одного чи декількох механізмів, за допомогою яких нормально очищується респіраторний (дихальний) тракт;в) служать носієм поглиненої організмом отруйної речовини.


Слайд #17
Кислотні дощі і здоров'я населенняПриродно, атмосферні кислотні мікроелементи не щадять і людини. Однак, тут мова йде не тільки про кислотні дощі, але і про ту шкоду, що приносять кислотні речовини (двоокис сірки, двоокис азоту, кислотні аерозольні частки) при диханні.Вже давно встановлено, що існує тісна залежність між рівнем смертності і ступенем забруднення району. Фізіологічні дослідження показали, що ступінь шкідливого впливу прямо пропорційний концентрації забруднюючих речовин. Однак, існує граничне значення, нижче якого навіть у самих чуттєвих людей не виявляються які-небудь відхилення від норми.


Слайд #18
Біологічна дія різних видів випромінюванняУ людини основну масу тіла складає вода (75%), первинні процеси багато в чому визначаються поглинанням випромінювання водою клітин, іонізацією молекул води з утворенням високоактивних у хімічному відношенні вільних радикалів і наступними ланцюговими реакціями (в основному окислювання цими радикалами молекул білків). Це непряма дія випромінювання.Пряма дія іонізуючого випромінювання може викликати розщеплення молекул білка і молекул нуклеїнових кислот, розрив найменш міцних зв'язків, відрив радикалів і інші денатураційні зміни.Надалі, під дією первинних процесів у клітинах виникають функціональні зміни, що підкоряються вже біологічним законам життя і ведуть до загибелі клітин.Зміни на клітинному рівні, загибель клітин призводять до таких порушень у тканинах, у функціях окремих органів і в межах взаємозалежних процесів в організмі, що викликають різні наслідки для організму чи загибель організму.


Слайд #19


Слайд #20
Вплив звуків на людинуЗвуком називають такі механічні коливання зовнішнього середовища, що сприймаються слуховим апаратом людини (від 16 до 20 000 коливань за секунду). Коливання більшої частоти називають ультразвуком, меншої - інфразвуком. Звуки і шуми великої потужності вражають слуховий апарат, нервові центри, можуть викликати болючі відчуття і шок. Так діє шумове забруднення. Тривалий шум несприятливо впливає на орган слуху, знижуючи чутливість до звуку. Він призводить до розладу діяльності серця, печінки, до виснаження і перенапруги нервових клітин. Ослаблені клітини нервової системи не можуть досить чітко координувати роботу різних систем організму.


Слайд #21
Питання
Що таке забруднення?Коротка характеристика.
Перелічити найбільш забруднені центри України.
Які джерела антропогенного забруднення природного середовища?
Охарактеризувати вплив шкідливих факторів забруднення на організм людини.
Які шляхи вирішення екологічних проблем у навколишньому середовищі?
Які екологічні умови склалися в Україні?


Слайд #22
Дякую за увагу!