Презентація "Фiзико-географiчне районування України"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Фiзико-географiчне районування України"
Слайд #1
Фiзико-географiчне районування України
Його наукове i практичне значення


Слайд #2
Що ж таке фiзико-географiчне районування?
Фiзико географiчне районування-це виявлення природно-територiального комплексу на певнiй територiї .


Слайд #3
Фiзико-географiчне районування передбачає:
Визначення територiї ;
Нанесення її на карту;
Класифiкацiю її природних комплексiв;
Вивчення їх компонентiв, структури, природних процесiв та iн.


Слайд #4
У схему районування слiд вносити:
Природнi комплекси;
Фiзико-географiчну однорiднiсть комплексiв;
Можливiсть включити природний комплекс нижчого рангу до вищого;
Такi властивостi П.К., як територiальна єднiсть, а отже, цiлiснiсть i комплекснiсть.


Слайд #5
Для проведення Ф.Г.Р. застосовують метод провiдного чинника, на основi якого видiляють П.К., i метод накладання рiзних тематичних карт – клiматичної, грунтової, карти рослинностi i тваринного свiту.


Слайд #6
П.К. для складання схеми районування видiляли, грунтуючись на зональних i азональних чинниках.


Слайд #7
Майже вся територiя України лежить у помiрному географiчному поясi, який є З.К.


Слайд #8
У субтропiчному поясi перебувають:
Пiвденний берег Криму;
Пiвденнi схили Кримських гiр.


Слайд #9
Територiя України розташована в межах трьох азональних комплексiв:
Схiдноєвропейської рiвнинної країни;
Карпатської гiрської країни;
Кримської гiрської країни.


Слайд #10
Територiю України перетинають:
Зона мiшаних i широколистих лiсiв;
Лiсостепова i степова зони.


Слайд #11
Края-це рiвниннi ландшафти, кiлькiсть яких визначається ступенем континентальностi клiмату.


Слайд #12
Отже, карта фiзико-географiчного районування територiї України включає:
Два географiчнi пояси;
Три фiзико-географiчнi країни;
Три природнi зони.


Слайд #13
Презентацiю виконала:
Соломко Юлiя