Презентація "Розміри та склад екосистем"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Розміри та склад екосистем"
Слайд #1
Розміри та склад екосистем


Слайд #2
Екосистеми:
Екосистема лісу
Екосистема моря


Слайд #3


Слайд #4
За розмірами розрізняють екосистеми:
Мікроекосистеми,
Мезоекосистеми,
Макроекосистеми,
Глобальна екосистема


Слайд #5


Слайд #6
Компоненти біосистеми з біологічної точки зору:
Неорганічні речовини
Органічні сполуки
Повітряне, водне і субстрактне середовище,
Продуценти та макроконсументи
Мікроконсументи або редуценти.


Слайд #7
Компоненти екосистеми з функціональної точки зору:
Потоки енергії
Кругообіги речовини
Живі організми
Керуючі ланцюги зворотних зв'язків
Інформаційні потоки.


Слайд #8
Кількість можливих зв'язків між членами екосистеми визначається за формулою:
А - число зв'язків,
N – число видів у екосистемі.


Слайд #9


Слайд #10
Типи екологічних пірамід:
− піраміда чисел − відображає чисельність окремих організмів на кожному рівні;
− піраміда біомаси − кількість органічної речовини, синтезованої на кожному з рівнів;
− піраміда енергії − величина потоку енергії.


Слайд #11
Піраміда чисел:


Слайд #12
Піраміда біомаси:


Слайд #13


Слайд #14
Піраміда енергії:


Слайд #15
Дякую за увагу!