Презентація "Педосфер"

+4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Педосфер"
Слайд #1
Грунт.
Педосфера
Типи грунтів.


Слайд #2
План
1.Поняття
2. Родючість — головна властивість ґрунту
3. Класифікація ґрунтів України
4. Закономірності географії ґрунтів і ґрунтового покриву
5. Склад та властивості ґрунтів
6. Методологія і методи дослідження ґрунту


Слайд #3
Поняття
Ґрунт — самостійне природно-історичне органо-мінеральне тіло, що
виникло у поверхневому шарі літосфери Землі в результаті
тривалого впливу біотичних, абіотичних і
антропогенних факторів.
1.


Слайд #4
Родючість — головна властивість ґрунту
Родючість ґрунту — явище відносне, вона залежить не тільки від властивостей ґрунту, а й від рослин, які культивуються на ньому.
Родючість — це здатність ґрунту задовольняти потреби
рослин у елементах  :
 
2.


Слайд #5
Класифікація ґрунтів України
3.
Класифікація включає такі таксономічні одиниці:


Слайд #6
Закономірності географії ґрунтів і ґрунтового покриву
До основних найбільш загальних закономірностей географії ґрунтів
і ґрунтового покриву зачислено такі:
горизонтальна (широтна) зональність ґрунтів і ґрунтового покриву;
фаціальність (провінційність) ґрунтів;
вертикальна ґрунтова зональність або вертикальна поясність ґрунтів;
літогенна диференціація ґрунтів і ґрунтового покриву;
топогенно-геохімічне споріднення ґрунтів.
4.


Слайд #7
Склад ґрунтів
5.


Слайд #8
Методологія і методи дослідження ґрунту
Основним методом всіх ґрунтових досліджень є профільно-морфологічний метод.
Він вимагає вивчення ґрунту в ґрунтовому розрізі з поверхні на всю глибину його товщі, послідовно, по генетичних горизонтах включно з материнською породою.
Метод є ефективним способом пізнання властивостей ґрунту
за морфологічними ознаками
Він є найголовнішим при проведенні польових
ґрунтових досліджень і складає основу польової
діагностики ґрунтів.
6.


Слайд #9
11-Е
Підготувала Балашова Маргарита.