Презентація "Роль української діаспори в зміцнені контактів між Україною і Заходом"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Роль української діаспори в зміцнені контактів між Україною і Заходом"
Слайд #1
Роль української діаспори в зміцнені контактів між Україною і Заходом.


Слайд #2
- Сприяння підприємцями з числа української діаспори своєю економічною діяльністю інтеграції історичної Батьківщини до сфери міжнародної торгівлі.
- Виступ посередниками при налагодженні зв’язків між підприємцями України та країнами їх проживання.


Слайд #3
- Підвищення інвестиційної привабливості країни, завдяки активізації економічної взаємодії України з діаспорою, що сприяє розвитку систем платежів, банківських переказів, банківської системи в Україні.


Слайд #4
Бажання частини представників так званої «четвертої хвилі міграції», які вже не є бідними заробітчанами, а мають власні підприємства в країнахпроживання, вкладати фінансові активи в українську економіку.


Слайд #5
Досягнення найбільшого успіху як посередника між Україною та Європейським Союзом діаспори досягла в культурній сфері.
фестивалі, дні української культури, культурна продукція спільного виробництва за участі діаспори, які ілюструють цивілізаційну спільність між Україною та країнами ЄС.


Слайд #6
Українська діаспора: перспективи для України


Слайд #7


Слайд #8
Асиміляційні процеси.


Слайд #9


Слайд #10
Сьогодні першим кроком у цьому напрямку повинно стати створення єдиного розвиненого багатопланового й багатоканального інформаційного (зокрема, пресового), інтернет-поля "Україна-діаспора", "Україна-Світ".


Слайд #11


Слайд #12
Громадські організації у співпраці з українцями зарубіжжя


Слайд #13
Товариство
"Україна-Світ"

У центрі - голова Товариства  — Іван Драч, праворуч -  Михайло Горинь, ліворуч - Богдан Футей.


Слайд #14
Українська Всесвітня Координаційна Рада.


Слайд #15
Організація "Українська взаємодопомога“
Засідання делегатів організації "Українська взаємодопомога" 
2011 р.


Слайд #16
Українська діаспора в Аргентині.


Слайд #17
Українська діаспора в Чехії


Слайд #18
Українська діаспора в Польщі


Слайд #19
ВИСНОВОК