Презентація "Регуляція чисельності популяцій"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Регуляція чисельності популяцій"
Слайд #1
Регуляція чисельності популяцій
Регуляція росту популяції - це прагнення до відновлення величини, яка відповідає стану рівноваги.


Слайд #2
Фактори, які перебувають у прямій залежності від щільності популяції, називають регулюючими. Вони не тільки змінюють, а й відрегульовують чисельність популяції і самі зазнають певних змін. Ці фактори вважаються одним із головних механізмів, які запобігають перенаселенню і сприяють встановленню стійкої рівноваги. До регулюючих належать ті біотичні фактори, механізм дії яких виражається через конкуренцію, хижацтво, паразитизм.


Слайд #3
Фактори регуляції


Слайд #4
Коливання чисельності відбуваються циклічно, їх можна назвати циклами. Але дослідження таких циклів потребує тривалого часу і залежить від періоду між максимумом та мінімумом чисельності даної популяції. З огляду на період настання статевої зрілості, вагітність, у кожного виду ці параметри різні. У маленької тваринки, такої, як бурозубка, ці періоди набагато коротші, ніж у таких, як копитні, слони.


Слайд #5
Циклічне коливання чисельності популяції


Слайд #6
Зростання
Розміри популяції можуть зростати в результаті імміграції (додаються особини ззовні) або за рахунок розмноження особин. На зміни в чисельному складі популяції суттєвий вплив мають кліматичні умови, які висвітлено в попередньому розділі (екофактори — температура, вологість і т.д.). Нерідко лімітуючим фактором, як уже доведено, виступають вороги, їжа тощо.


Слайд #7
Доведено, що коливання розмірів популяції проходить не хаотично. Насправді є низка факторів, які втримують стан популяції в певних межах. Це фактори, які знижують чисельність і сприяють смертності та найкраще діють при збільшенні щільності. Такими факторами можуть бути нестача їжі, збільшення кількості ворогів тощо.


Слайд #8
Лімітуючі фактори росту популяції


Слайд #9
Негативна дія модифікуючих факторів знижує чисельність популяції і може стати причиною повного її зникнення. Несприятлива погода (сувора зима, ураган, засуха, повені, лісові і торфові пожежі) можуть знищити значну частину особин популяції незалежно від її щільності.
Динаміка чисельності чапель залежно від змін умов середовища.


Слайд #10
Показники, що свідчать про загрозу вимирання видів тварин
Показники
Види, яким загрожує вимирання
Види, що знаходяться у відносній безпеці
Розміри особин
Великі
Дрібні
Спосіб життя
Хижаки
Рослиноїдні, комахоїдні
Діапазон пристосувань
Стенобіонтні
Еврибіонтні
Розміри ареалу
Обмежений
Широкий
Реакція на присутність людини
Уникають сусідства з людиною
Переносять сусідство 3 людиною
Особливість поведінки
Не здатні адаптуватися до раптової небезпеки, створеної людиною
У никають небезпеку, викликану сусідством 3 людиною
Величина популяції
Одна велика або декілька малочисельних
Декілька середніх популяцій
Господарське значення
Об’єкти полювання, промислу, хутрові, декоративні
Не мають особливого практичного значення


Слайд #11
Вимираючі тварини