Презентація "Металургійне виробництво в Україні та його розвиток"

+4
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Металургійне виробництво в Україні та його розвиток"
Слайд #1
Презентаціяна тему:“Металургійне виробництво в Україні та його розвиток”


Слайд #2
Металургія України — базова галузь народного господарства
забезпечує більше 25 % промислового виробництва держави;
дає близько 40 % валютних надходжень в Україну;
більше 10 % надходжень до Державного бюджету країни.


Слайд #3
Металургі́йний ко́мплекс забезпечує металом машинобудування та інші галузеві структури економіки України. Він складається з чорної і кольорової металургії, що об'єднує основні й допоміжні виробництва — від добування сировини і палива та одержання допоміжних матеріалів (наприклад, флюси) до випуску прокату й металевих виробів.


Слайд #4
Металургійний комплекс


Слайд #5
Розвиткові металургійного комплексу в Україні сприяли такі чинники:
близькість розміщення родовищ залізної і марганцевої руд до родовищ коксівного вугілля, вапняків, формувальних пісків і вогнетривів;
густа мережа шляхів сполучення між родовищами;
розвиток металомісткого машинобудування;
велика кількість металобрухту;
висококваліфіковані кадри


Слайд #6


Слайд #7
Чорна металургія – галузь важкої промисловості, що займається видобутком і збагаченням руд чорних металів та виплавкою чавуну та сталі.


Слайд #8
Практично немає такого підприємства, яке у тій чи іншій мірі не використовувало б продукцію чорної металургії, адже чорні метали – це основний конструкційний матеріал для виготовлення засобів та знарядь виробництва, від кількості та якості якого в значній мірі залежать рівень розвитку виробничих сил країни, темпи і масштаби технічного прогресу.


Слайд #9


Слайд #10
В Україні можна виділити три райони чорної металургії: Придніпров'я, Донбас і Приазов'я.


Слайд #11
Проблеми галузі
Економічні
Вичерпність родовищ сировини;
Застаріле устаткування і технологія виробництва;
Відставання від світового рівня асортименту і якості продукції.
Екологічні
Забруднення навколишнього середовища;
Утворення кар’єрів, зниження рівня грунтових вод;
Накопичення шлаків;
“Кислотні дощі”.


Слайд #12
Кольорова металургія України - галузь промисловості, що включає видобутоток збагачення руди й виробництво кольорових металів та їх сплавів.


Слайд #13
Галузева структура


Слайд #14


Слайд #15
Металургійні райони:
Донецький
Придніпровський
Прикарпаття


Слайд #16
Проблеми кольорової металургії:
Низький вміст кольорових металів в рудах, великі витрати на їх збагачення.
Галузь потребує багато енергії і води, а також згубно впливає на довкілля.
Наявність в руді кількох металів зумовлює потребу комбінування виробництва.


Слайд #17
Обсяги виробництва галузей
кольорової металургії


Слайд #18
Структура металургійного комплексу


Слайд #19
Перспективи розвитку металургії в Україні
Інвестування
Переоснащення галузі
Рішення економічних і соціальних проблем
Розвантаження найбільших промислових районів
 Розміщення нових підприємств у малих і середніх містах


Слайд #20
Металургія для України
7% ВВП країни;
10% валового випуску товарів і послуг;
22% промислового виробництва;
40% експорту.


Слайд #21
Структура експорту металургії в Україні


Слайд #22
Аналіз економічних показників та динаміки виробництва основних видів продукції металургійного комплексу, дає підстави стверджувати, що галузь і надалі зберігатиме своє провідне становище у промисловому виробництві країни, створюючи значну частку ВВП, а також забезпечуватиме зростання валютних надходжень від експорту металургійної продукції.


Слайд #23
Дякую за увагу!