Презентація "Кольорова металургія"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Кольорова металургія"
Слайд #1
Презентація на тему:Кольорова металургія
Підготувала
Учениця 9-Б класу
Ладанської гімназії
Ярмоленко Дарина


Слайд #2


Слайд #3
Кольорова металургія
– галузь промисловості, що охоплює добування і збагачення руд кольорових металів, виробництво та обробку кольорових металів та їх сплавів.


Слайд #4
Продукція кольорової металургії широко використовується у точному машинобудуванні, літакобудуванні, електроніці, робототехніці і т.д. Кольорова металургія в Україні розвинуто недостатньо через брак власної сировини.


Слайд #5
Виробництво кольорових металів переважно енергоємне (потребує багато електроенергії), тому підприємства розташовують поблизу джерел дешевої електроенергії. Так, виробництво алюмінію, титану, магнію зосереджено в Запоріжжі й базується на дешевій енергії Дніпрогесу і привізній сировині. До джерел електроенергії тяжіють Костянтинівський цинковий завод і Артемівський завод переробки кольорових металів.


Слайд #6
Поблизу джерел сировини розміщені Калуський хіміко-металургійний (виготовлення металевого магнію) і Іршанський гірничо-збагачувальний комбінат (збагачення руд титану).
На імпортній сировині працює Миколаївський глиноземний завод (глинозем – сировина для виготовлення алюмінію).


Слайд #7
Підприємства кольорової металургії є одним з основних стаціонарних джерел забруднення середовища. Вони викидають в атмосферу оксиди азоту, сірчистий газ. Ґрунти забруднюються свинцем, цинком, хромом, міддю. Значні земельні площі доводиться вилучати під звалища промислових відходів.


Слайд #8
Складність розвитку галузей кольорової металургії зумовлена їх високою енергоємністю, водоємкістю і матеріаломісткістю. Тому виплавка чорних металів в Україні зменшується.


Слайд #9
Дякуємо за увагу!!!