Презентація "Забруднення грунтів України"

+6
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Забруднення грунтів України"
Слайд #1
Презентаціяз екологіїна тему:”Забруднення грунтів України”
підготували:
учні 11-А класу
ХЗОШ №102
Безсонов Євген і Яковлев Владислав
перевірила:
вчитель з екології:Сіденко Г.В.


Слайд #2
Забруднення грунтів


Слайд #3
Грунт - це особливе природна освіта, що володіє поряд властивостей . Вона сформувалася в результаті тривалого перетворення поверхневих шарів літосфери під взаємообумовленою дією гідросфери і атмосфери, живих і мертвих організмів. Грунт є однією з складових частин навколишнього людину середовища. Найважливіша її властивість - родючість, тобто здатність забезпечувати зростання і розвиток рослин. Це властивість грунту грає першорядну роль в житті людини.


Слайд #4
Особливий вплив людини на родючий шар землі зросло в століття науково - технічній революції. При цьому не тільки посилюється взаємодія людини із землею, але і міняються основні риси взаємодії. Проблема «грунт - людина» ускладнюється урбанізацією, все великим використанням земель, зростанням потреб продуктів харчування.


Слайд #5


Слайд #6
Хижацька діяльність людини приводить до негативних результатів дії на грунт: прогресуючим скороченням біологічно активних площ грунту, її ерозією, засоленням і забрудненням. Порушення грунтового покриву в результаті неправильної експлуатації грунтового покриву приводить до посиленого руйнування грунтів.


Слайд #7
Є декілька типів руйнування грунтового покриву. Серед них найпоширеніша і небезпечніша - ерозія. Вона виражається в розмиві грунту, змиві її талими, зливовими і дощовими водами. За останнє сторіччя, прискорена ерозія грунтів спричинила за собою втрату 2 мільйонів гектарів родючих земель.


Слайд #8
багаторазовий обробіток його різними знаряддями за допомогою потужних і важких колісних тракторів і комбайнів;


Слайд #9
Перехід на індустріальні та інтенсивні технології, тобто за­стосування високих доз мінеральних добрив і хімічних засобів захис­ту рослин, яке супроводжується забрудненням грунту баластними речовинами (хлоридами, сульфатами), накопиченням отрутохіміка­тів у грунтах і підгрунтовних водах.


Слайд #10
Забруднення ґрунтів в Україні


Слайд #11
Висновок
Отже, найважливішим заходом збереження грунтів є правильне формування культурного агроландшафту. У кожній екосистемі має бути своє, науково обгрунтоване співвідношення між полем, лісом, луками, болотами, водойма­ми. Це дасть найвищий господарський ефект і збереже довкілля.
Не менш важливою справою є організація і дотримання польових, кормових та інших сівозмін.
Зберегти грунт допоможуть і перехід на прогресивні форми обробітку землі, ефективні та легкі машини й механізми, скорочення повторного обробітку грунту, перехід на безплужний обробіток.
Впровадження поряд з ультрахімізованим методом господарюван­ня органічного (біологічного) землеробства без застосування отруто­хімікатів і неякісних мінеральних добрив.


Слайд #12
Використана література:
http://www.refine.org.ua/pageid-1147-1.html
http://www.kuksin.dp.ua/zabrudnennya-gruntiv.html
http://uk.wikipedia.org\
Ю. Одум «Екологія» в 2-х томах Ю. Одум «Основи екології»
Г.В. Добровольський «Грунт. Місто. Екологія », Москва, 1997 р. М. Бігон, Дж.Харпер, К. Таунсенд «Екологія особи популяції і спільноти» в 2-х томах, Изд-во «Світ», 1989


Слайд #13
Дякуємо за увагу!