Презентація "Енергетична проблема людства"

+5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Енергетична проблема людства"
Слайд #1
Енергетична проблема людства


Слайд #2
Глобальна енергетична проблема -
проблема надійного забезпечення людства паливом і енергією


Слайд #3
Розвиток технічної цивілізації на Землі в XX столітті характеризується стрімким збільшенням енергоспоживання. За оцінками, в 1945-1995 pp. населення планети використало 2/3 всього палива, добутого людством за час свого існування.


Слайд #4
Географія виробництва і споживання енергоносіїв у світовому господарстві


Слайд #5
Географія виробництва і споживання енергоносіїв у світовому господарстві


Слайд #6
Енергія – істотний компонент соціального й економічного росту
На кожного жителя планети виробляється 2 кВт енергії, а для забезпечення загальновизнаних норм якості життя необхідно 10 кВт


Слайд #7
Регіональні зміни енергоспоживання
Сучасне збільшення середньосвітового енергоспоживання на душу населення в основному пов'язане зі швидким зростанням цього показника в країнах Латинської Америки, Східної та Південно-Східної Азії. За прогнозами, через 20 років 70 % приросту споживання енергії припадатиме на країни, що розвиваються.


Слайд #8
Енергетична проблема з часом буде загострюватись у зв'язку з:
розширенням виробництва;
зростанням населення;
збільшенням обсягу видобудку
(який подвоюється кожні 15-20
років)


Слайд #9
Негативні наслідки
Погіршення гірничо-геологічних умов залягання мінерального палива і відповідно подорожчання його видобутку.
Погіршення екологічної ситуації.
Глобальна конкурентна боротьба за паливно-енергетичні ресурси між гігантськими паливними корпораціями , угрупуваннями країн, що розвиваються.


Слайд #10
З часом погіршуються умови видобутку корисних копалин. Найзручніші та найближче розташовані до поверхні шари корисних копалин уже вичерпані. Доводиться занурюватись вглиб або видобувати в складних природних умовах: у пустелях, заполярних районах, на дні океану.
Подорожчання видобутку палива


Слайд #11
Масове використання викопного палива завдає збитків природі і здоров’ю людей через викиди, що містять важкі метали, двоокис сірки, окис азоту тощо.
Це веде до посилення “парникового ефекту” і викликає потепління клімату


Слайд #12
Загострюється боротьба за енергоресурси
Виникають міжнародні конфлікти між країнами за території, що містять поклади енергоресурсів, між енерговиробляючими компаніями за доступ до вигідних родовищ, збільшуються ризики щодо стабільності енергопостачання.


Слайд #13
Існує два шляхи подолання енергетичної проблеми:
інтенсивний
екстенсивний


Слайд #14
Екстенсивний
Екстенсивний шлях передбачає пошук та освоєння нових басейнів та родовищ корисних копалин. Уже розпочато видобуток корисних копалин на шельфі. З часом, можливо, необхідно буде освоювати ресурси Місяця та інших планет.


Слайд #15
Інтенсивний
Використання альтернативних видів енергії (енергія Сонця, вітру, термальних вод та інших джерел), які належать до невичерпних і екологічно чистих.
Збільшення частки атомної енергетики при дотриманні правил експлуатації АЕС.
Використання енергозберігаючих технологій (зменшення металоємності продукції, збільшення тривалості життя виробів).
Комплексне використання сировини, створення маловідходного і безвідходного виробництва.
Перехід на наукомісткі технології, пов’язані з використанням комп’ютерних та інших слабкострумових пристроїв.
Економія енергії в побуті й на виробництві за рахунок удосконалювання ізоляційних властивостей будинків, контролю витрати електроенергії тощо.


Слайд #16
Енергія вітру
Загальний вітроенергетичний потенціал Землі майже в 30 разів перевищує річне споживання електрики у всьому світі


Слайд #17
Енергія світового океану
Енергетичні ресурси океану відновні і практично невичерпні. Досвід експлуатації вже діючих систем океанської і морської енергетики свідчить, що вона майже не завдає шкоди навколишньому середовищу.


Слайд #18
Енергія сонця
Енергія  в формі радіації та світла. Ця енергія значною мірою керує кліматом та погодою та є основою життя.


Слайд #19
Енергія землі
 Промислове отримання енергії, зокрема електроенергії, з гарячих джерел, термальних підземних вод.