Презентація "Біосфера"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Біосфера"
Слайд #1
Біосфера. Основні положення вчень В.Вернадського про біосферу.


Слайд #2
Біосфера — це оболонка Землі, яку утворюють і на розвиток якої впливають усі живі організми
Біосфера - це середовище нашого життя, це саме та "природа", яку ми маємо на увазі в розмовній мові. Людина з проявами усіх своїх життєвих функцій нерозривно пов'язана з цією "природою".


Слайд #3
Біосфера складається з трьох компонентів:
 — Педосфери, що включає грунту (тонкий верхній шар літосфери), а також морські відкладення, або як її частіше називають літосфери, але це некоректне поняття в даному випадку;
— Гідросфери, що включає Світовий океан, води суходолу і полярні льоди;
— Атмосфери, нижні шари якої складають зовнішню газоподібну оболонку.


Слайд #4
Вперше термін “біосфера” використав австрійський вчений - геолог Е. Зюсс у 1875 р.
Термін походить від двох слів: “біо” - життя і “сфера”. Таким чином, біосфера - сфера життя або область існування живих організмів на Землі.
Біосфера з одного боку є середовищем життя,а з іншого-результатом життєдіяльності організмів.


Слайд #5
Основоположниками вчення про біосферу є В. І. Вернадський та Тейяр де Шарден.
Вони обґрунтували високу хімічну та геологічну активність живої речовини біосфери, підкреслюючи, що розвиток життя на планеті забезпечується особливими фізичними властивостями біосфери


Слайд #6
Уявлення про біосферу як глобальну єдину систему Землі, де увесь хід геохімічних та енергетичних перетворень визначається життям, у 20-х роках ХХ ст. розробив у своїх працях Володимир Іванович Вернадський.


Слайд #7
За Володимиром Івановичем, біосфера – це оболонка Землі, склад, структура і енергетика якої значною мірою обумовлені життєдіяльністю живих організмів.


Слайд #8
Функції Біосфери
Закріплення рухомих елементів поверхні літосфери (пісок, глина, гравій, дрібна галька, ліси, ґрунти різних типів);
Регуляція кругообігу води шляхом сповільнення поверхневого стоку і переведення його в підземний, зволоження повітря, зниження випаровуваності з поверхні внаслідок затемнення і зменшення швидкості вітру;
Акумуляція і трансформація сонячної енергії, яка в трансформованому вигляді включається в кругообіг енергії Землі.
Виділення кисню в процесі фотосинтезу наземними і водними рослинами;
Переведення в прості хімічні речовини величезної маси відмерлих організмів і їх виділень;


Слайд #9
В.І. Вернадському належить відкриття й такого основного закону біосфери: «Кількість живої речовини є планетною константою з часів архейської ери, тобто за весь геологічний час».


Слайд #10
” Сейчас в ней происходит бурный рассвет. Мы знаем только малую частичку этой непонятной, неясной, всеобъемлющей загадки…”.
В. И.Вернадский


Слайд #11
Підготувала Мельникова Юлія
Дякую за увагу!!!