Презентація "Біосфера. Унікальна система"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Біосфера. Унікальна система"
Слайд #1
Біосфера.Унікальна система


Слайд #2
Поняття
Біосфе́ра - природна підсистема географічної оболонки, що являє собою глобальну планетарну екосистему, населену живими організмами. Маса біосфери — близько 0,05% маси Землі.


Слайд #3
Історія
Перші уявлення про біосферу як «область життя» та зовнішню оболонку Землі належать Ж.-Б. Ламарку. Термін «біосфера» вперше застосував австрійський гео-лог Е.Зюсс (1875), називаючи ним окрему оболонку Землі, наповнену життям. Детально вчення про біосферу розробив В. І. Вернадський. 
Жан-Батист Ламарк


Слайд #4
Структура
Біосфера охоплює нижні шари атмосфери, всю гідросферу і верхній шар літосфери. Товщина біосфери на полюсах Землі близько 10 км, на екваторі — 28 км.


Слайд #5
Біосфера охоплює:
Атмосферу. Вплив організмів пов'язаний з фотосинтезом. Рослини поглинають вуглекислий газ і виділяють кисень. Тваринний світ може тільки насичувати атмосферу вуглекислим газом, поглинаючи кисень для потреб метаболізму. Таким чином організми регулюють вміст цих газів у атмосфері.


Слайд #6
Біосфера охоплює:
Гідросферу. Організми забирають з води морів і океанів необхідні речовини (особливо кальцій) на побудову своїх кістяків,панцирів, черепашок, мушель.


Слайд #7
Біосфера охоплює:
Літосферу. З решток організмів утворюються осадові гірські породи органічного походження (вапняки, торф, кам'яне вугілля), а також деякі форми поверхні (коралові споруди). З іншого боку організми руйнують гірські породи (органічне вивітрювання).


Слайд #8
Дякую за увагу!