Презентація "Забруднення природних водойм"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Забруднення природних водойм"
Слайд #1
Забруднення природних водойм


Слайд #2
Екологія - наука про взаємовідносини живих організмів з навколишнім середовищем.


Слайд #3
Колообіг води в біосфері
Один з основних шляхів колообігу води - біологічне випаровування.
У середньому для рослинних угруповань помірного клімату транспірація становить від 2000 до 6000м води на рік.


Слайд #4
Вода
Вода присутня у всій біосфері: не тільки у водоймах, а й у повітрі, і в грунті, і в усіх живих істотах.
Останні містять до 80-90% води в своїй біомасі.
Втрати 10-20% води призводять до загибелі.


Слайд #5
Теплові забрудненя
Одним з видів забруднення водойм є теплове забруднення. Електростанції,промислові підприємства часто скидають підігріту воду у водойму. Це призводить до підвищення в ній температури води. З підвищенням температури у водоймі зменшується кількість кисню, збільшується токсичність забруднюючих воду домішок,порушується біологічна рівновага.


Слайд #6
Забрудненя природних водойм
Найбільш водоємні промисловості - гірничодобувна, хімічна, харчова. На них іде до 70% води.
Головний споживач-сільське господарство на нього іде 60-70% усієї прісної води


Слайд #7
Підрахунки показують, що на усі види водокористування витрачається 2200куб.км води на рік
На розбавлення стоків іде майже 20% ресурсів прісних вод світу
Розрахунки на 2000 рік показують, що якщо навіть очищення охопить усі стічні води, все одно на їх розбавлення буде потрібно 30-35 тис.км. прісної води


Слайд #8
Нестача прісної води відчувають не тільки території, які природа обділила водними ресурсами, а й багато регіонів.
В даний час потреба в прісній воді не задовольняється в 20% міського і 75% у сільського населення планети.


Слайд #9
Зараз у найбільш обжитих районах країни стік річок скоротився на 8%.


Слайд #10
Дякую за увагу!
Виконала:
Учениця 11 класу
Ярмолюк Анастасія