Презентація "Взаємодії та сили"

-5
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Взаємодії та сили"
Слайд #1
Фізика Взаємодії та сили
підготувала
учениця 8 – А класу
Кіровоградського НВк № 34
Подколзіна Анна
Вчитель: Анна Анатоліївна


Слайд #2
Взаємодії та сили


Слайд #3
Сила може бути більшою або меншою.
Сила — це фізична величина, що кількісно характеризує дію одного тіла на інше.


Слайд #4
Одне на одного діють не тільки дотичні тіла. Земля притягає літаючих птахів, не доторкаючись до них.
Ознаки дії сили: зміна швидкості або напрямки руху тіла, зміна форми або розмірів тіла.
У фізиці часто говорять, що на тіло діє сила або до тіла прикладена сила. Під дією сили може змінюватися швидкість не тільки всього тіла в цілому, але й окремих його частин.


Слайд #5
Сила — векторна величина, що є мірою взаємодії тіл.
Під дією сили тіло змінює свою швидкість. Але чим більше маса тіла, тим повільніше змінюється його швидкість під дією певної сили.
За одиницю сили приймають
1 ньютон (1 Н)
1 Н — це сила, що діє на тіло масою 1 кг, змінюючи його швидкість щосекунди на 1 м/с.


Слайд #6
Кожна сила характеризується:
1) значенням;2) напрямком у просторі;3) точкою прикладання.


Слайд #7
- сила,, з якою м’яч тисне на долоню
- сила, з якою долоня тисне на м’яч


Слайд #8
- сила ваги
- сила нормальної реакції
- сила тертя , спрямована уздовж похилої площини догори
Сила пружності спрямована перпендикулярно до поверхні стола. Тому її називають звичайно силою нормальної реакції, тому що перпендикуляр називають також нормаллю.


Слайд #9
Якщо дві сили спрямовані однаково, їх рівнодійна спрямована так само, а модуль рівнодійної дорівнює сумі модулів сил-доданків.


Слайд #10
Якщо дві не рівні за модулем сили спрямовані протилежно, їх рівнодійна спрямована як більша із цих сил, а модуль рівнодійної дорівнює різниці модулів сил-доданків.
Якщо рівнодійна всіх сил, що діють на тіло, дорівнює нулю, говорять, що ці сили врівноважують (компенсують) одна одну.


Слайд #11
Джерела інформації:1. Усі уроки фізики. 8 клас. - Кирик Л. А.2. Сайти: fizika.ru, ru.wikipedia.org