Презентація "Інтерференція світла"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Інтерференція світла"
Слайд #1
Підготувала Шніт
Інтерференція світла


Слайд #2
Інтерференція
фізика
лінгвістика
біологія
генетика
зоологія
психологія
ботаніка
Інтерференція (фізика) - зміна в характері звукових, теплових, світлових і електричних явищ, пояснюване коливальним рухом: у першому випадку частинок звучного тіла, в інших трьох - коливанням.
Інтерференція світла - окремий випадок інтерференції для видимої області електромагнітного спектра;
Інтерференція полів напруг - у фізиці кристалів (Мартенситне перетворення)


Слайд #3
Докладніше про інтерференцію світла
Інтерференція світла - перерозподіл інтенсивності світла в результаті накладення ( суперпозиції ) кількох когерентних світлових хвиль . Це явище супроводжується чергуються в просторі максимумами і мінімумами інтенсивності. Її розподіл називається інтерференційної картиною.


Слайд #4
Історія відкриття
Вперше явище інтерференції було незалежно виявлено Робертом Бойлем (1627-1691 рр..) і Робертом Гуком (1635-1703 рр..).


Слайд #5
Дослід Юнга - експеримент, проведений Томасом Юнгом і став експериментальним доказом хвильової теорії світла . Результати експерименту були опубліковані в 1803 .


Слайд #6
Інтерференція світла в тонких плівках
Інтерференція світла на мильній бульбашці.
Інтерференція в тонкій плівці. Альфа - кут падіння, бета - кут відбиття, жовтий промінь відстане від оранжевого, вони зводяться оком в один і інтерферують.
де k = 0,1,2 ... і - оптична довжина шляху першого і другого променя, відповідно.
- Умова максимуму;
- Умова мінімуму


Слайд #7
Кільця Ньютона
Кільця Ньютона - кільцеподібні інтерференційні максимуми і мінімуми, що з'являються навколо точки дотику злегка зігнутої опуклою лінзи і плоскопараллельной пластини при проходженні світла крізь лінзу і пластину


Слайд #8
Інтерференційна картина являє собою чергування світлих і темних смуг, крок яких дорівнює:
У багатьох науково технічних додатках поняття випадку нерівних частот узагальнюється на будь-які, в тому числі і не плоскі хвилі. Так як в більшості випадків, наприклад в задачах пов'язаних з інтерференцією і дифракцією світла, досліджується в основному просторове положення максимумів і мінімумів і їх відносна інтенсивність, постійні множники, які не залежать від просторових координат, часто не враховуються. З цієї причини часто вважають:
Ступінь розрізнюваності смуг на тлі середньої інтенсивності називається видність або контрастом інтерференційних смуг:
Інтерференційне співвідношення має вигляд:


Слайд #9
Інтерференція окремих фотонів
Інтерференція світла відбувається не в результаті складання різних фотонів, а в результаті інтерференції фотона самого з собою . При цьому тимчасова когерентність не потрібно для формування статистичної інтерференційної картини - фотони можуть проходити один за одним з необмеженим періодом проходження.


Слайд #10
Дякую за увагу!