Презентація "Електромагнітні хвилі в природі і техніці"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Електромагнітні хвилі в природі і техніці"
Слайд #1
Шкала електромагнітних хвиль. Властивості електромагнітних хвиль різних діапазонів і частот


Слайд #2
Електромагнітні хвилі – це поширення в просторі вільного електромагнітного поля або система електричних і магнітних полів, що періодично змінюються.


Слайд #3
У вакуумі електромагнітна хвиля розповсюджується із швидкістю, яка називається швидкістю світла.
Електромагнітна хвиля характеризується частотою. Розрізняють лінійну частоту ν й циклічну частоту ω = 2πν.
Характеристика


Слайд #4
Електромагнітне випромінювання виникає в результаті прискореного руху заряджених частинок.


Слайд #5
Іншою характеристикою електромагнітної хвилі є хвильовий вектор. Хвильовий вектор визначає напрямок розповсюдження електромагнітної хвилі, а також її довжину. Абсолютне значення хвильового вектора називають хвильовим числом.


Слайд #6
- довжина хвилі – це відстань на яку поширюється хвиля протягом одного періоду коливань.
- швидкість світла є фундаментальною фізичною константою
c


Слайд #7
Так як електромагнітні хвилі переносять енергію.
Інтенсивність електромагнітної хвилі можна визначити за формулою:


Слайд #8
Шкала електромагнітних хвиль – класифікація хвиль за їхніми властивостями та умовне визначення меж відповідних діапазонів за довжиною хвилі або частотою коливань .
Випромінювання різної довжини хвилі відрізняються одне від одного за способами їх одержання і методами реєстрації.


Слайд #9


Слайд #10


Слайд #11
Електромагнітні хвилі завдовжки більш як 10 км називаються низькочастотними.
Електричні коливання низької частоти створюються генераторами в електричних мережах (50 Гц), машинними генераторами підвищеної частоти (до 200 Гц), а також у телефонних мережах (5000 Гц).
Електричні коливання низької частоти


Слайд #12
Генератор в електричних мережах,телефонна мережа


Слайд #13
Весь радіодіапазон електромагнітних хвиль розподіляється на довгі, середні, кроткі ультракороткі радіохвилі.
За допомогою цих хвиль здійснюється радіомовлення, радіолокація, радіо- і космічний зв’язок.
Радіохвилі


Слайд #14
Радіолокатор


Слайд #15
Природними джерелами інфрачервоного випромінювання є Сонце, зірки, планети. Штучним джерелом інфрачервоного випроміння є будь-яке тіло, температура якого вища за температуру навколишнього середовища.
Інфрачервоне випромінювання


Слайд #16
Видиме випромінювання – частина електромагнітного випромінювання, яке сприймається оком.
Видиме випромінювання


Слайд #17
Ультрафіолетове випромінювання – випромінювання, що виявляється безпосередньо за фіолетовою частиною видимого спектра. Ультрафіолетове випромінювання входить до складу сонячного світла, електричної дуги.
Ультрафіолетове випромінювання


Слайд #18


Слайд #19
Рентгенівські промені – електромагнітне випромінювання, що займає місце між ультрафіолетовим і гамма-випромінюванням та виникає при гальмуванні швидких електронів речовиною (переважно вакими металами). Джерелами можуть бути деякі радоіактивні ізотопи.
Рентгенівські промені


Слайд #20


Слайд #21
перша Нобелівська премія в галузі фізики присуджена у 1901 році В.Рентгену. Українці вважають, що цієї премії повинен був удостоїтись ще й І. Пулюй, який сконструював трубку для одержання Х-променів (рентгенівських променів) ще у 1881 році, але не оприлюднив своєчасно свою роботу.
Чи знали ви, що…


Слайд #22
В.Рентгену, І. Пулюй


Слайд #23
Відбивання хвиль


Слайд #24
Інтерференція хвиль – це явище додавання хвиль від кількох когерентних джерел.


Слайд #25
Дякую за увагу!