Презентація "Рівновага тіл. Види рівноваги тіл"

+2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Рівновага тіл. Види рівноваги тіл"
Слайд #1
Рівновага тіл. Види рівноваги тіл.
10 клас.


Слайд #2
04.09.2014
2
Рівновага тіл.


Слайд #3
Рівновага тіла – це збереження стану руху або спокою тіла з плином часу.


Слайд #4
Види рівноваги
СТІЙКА
НЕСТІЙКА
БАЙДУЖА


Слайд #5
СТІЙКА РІВНОВАГА


Слайд #6
НЕСТІЙКА РІВНОВАГА


Слайд #7
БАЙДУЖА РІВНОВАГА


Слайд #8
Момент сил
Момент сил М – це фізична величина, що дорівнює добутку модуля сили F, яка діє на тіло, на плече ℓ цієї сили:
М = F·ℓ
[ М ] = [ Н·м ]


Слайд #9
Правило моментів:
Тіло, яке має нерухому вісь обертання, перебуває в рівновазі, якщо алгебраїчна сума моментів усіх сил, що діють на тіло, відносно осі обертання дорівнює нулю:


Слайд #10
А
О
F1

В
F2
Правило моментів: