Презентація "Режими роботи лазерів"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Режими роботи лазерів"
Слайд #1
Режими роботи лазерів
Розрізняють наступні режими випромінювання або роботи лазерів та мазерів:
одночастотний;
одномодовий;
багатомодовий;
багаточастотний;
безперервний (стаціонарний);
імпульсний (не стаціонарний).
де
— сумарні втрати резонатора за один прохід.


Слайд #2
Умови для стаціонарної генерації:
робота лазера в режимі одномодової генерації;
відсутність чинників збудження та флуктуацій;
постійність в часі інтенсивності накачки зовнішнього поля;
незмінність параметрів лазера у часі;
роботи лазера в режимі вільної генерації.
Найбільш поширеними різновидами нестаціонарного режиму є:
режим вільної генерації;
режим модульованої добротності (режим гігантських імпульсів);
режим синхронізації мод;
режим розвантаження резонатора.


Слайд #3
Рис.1 Спіральні та лінійні потужні лампи спалаху.


Слайд #4
Рис.2 Часові діаграми розвитку генерації випромінювання


Слайд #5
Рис.2 Часові діаграми розвитку генерації випромінювання


Слайд #6
Рис.3 Випромінювання лазера що працює в режимі вільної генерації


Слайд #7
Рис.4Пічковий режим роботи лазера (нерегулярні пічки)


Слайд #8
Рис.5 Трьох-рівнева схема та залежності відносних населеностей рівнів від спектральної щільності енергії накачки


Слайд #9
Рис.6 Часові діаграми формування імпульсу при режимі модульованої добротності.


Слайд #10


Слайд #11
Рисунок 8 – Схеми оптико-механічних затворів


Слайд #12
Рисунок 9 – Електрооптичний затвор на основі ячейки Поккельса


Слайд #13
Рисунок 10 – Схема будови лазера, з акустооптичним модулятором добротності.


Слайд #14
Якщо число мод дорівнює 2N + 1, амплітуди мод однакові і рівні Е0, а різниця фаз Фк - Фк-i =  = const. Тоді результуюче електричне поле Е(t) електромагнітної хвилі можна представити у вигляді:
.


Слайд #15


Слайд #16