Презентація "Плазма"

-2
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Плазма"
Слайд #1
Плазма


Слайд #2
Плазма - це частково чи повністю іонізований газ, в якому густини позитивних і негативних зарядів майже збігаються. Плазма вважається четвертим агрегатним станом.


Слайд #3
При температурах вище 10000 °С всі речовини знаходяться в своєму четвертому стані - стані плазми.


Слайд #4
Історія
Четвертий стан речовини було відкрито
У. Круксом в 1879.
Вперше термін "плазма", раніше лише медичний, був використаний в 1923 р. американськими фізиками Ленгмюром і Тонксом , які стали позначати з його допомогою особливий стан іонізованого газу.


Слайд #5
Плазма - найбільш поширений стан речовини в природі , на неї припадає близько 99 % маси Всесвіту.
Сонце , більшість зірок , туманності - це повністю іонізована плазма . Зовнішня частина земної атмосфери ( іоносфера ) теж плазма.


Слайд #6
Види плазми :
Ідеальна і неідеальна,
Низькотемпературна і високотемпературна,
Рівноважена і нерівноважена


Слайд #7
У нерівноваженій плазмі електронна температура істотно перевищує температуру іонів.
У рівноваженії плазмі обидві температури рівні.
Поняття високотемпературна плазма вживається для плазми термоядерного синтезу, який вимагає температур в мільйони кельвінів.
Прикладом низькотемпературної плазми є звичайний вогонь.


Слайд #8
У повністю іонізованій плазмі електрично-нейтральних атомів немає, тому плазма дуже добре проводить струм. У цілому плазма являє собою електрично-нейтральну систему.


Слайд #9
Між плазмою і звичайними газами є багато спільного, незважаючи на те, що плазма є особливим середовищем, в якій істотну роль грають сили кулонівського взаємодії між зарядженими частинками.
pV=(m/M)RT ,
Р=nkT


Слайд #10
Присутність вільних електричних зарядів робить плазму провідною до струму . Провідність плазми підвищується зі зростанням ступеня іонізації. За високої температури повністю іонізована плазма за своєю провідністю наближається до надпровідників.


Слайд #11
Вільні електрони в металах, які рухаються між додатньо зарядженими іонними остовами, теж можна вважати плазмою — їхня поведінка в зовнішніх електричних і електромагнітних полях аналогічна поведінці плазми.


Слайд #12