Презентація "Пароутворення й конденсація"

+1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Пароутворення й конденсація"
Слайд #1
Пароутворення й конденсація.
Пароутворення Конденсація

Випаровування

Кипіння


Слайд #2
Пароутворення — процес переходуречовини з рідкого до газоподібного стану
Конденсація — це процес переходу речовини із газоподібного до рідкого стану


Слайд #3


Слайд #4
Кипіння — процес інтенсивного випаровування, що відбувається не тільки з вільної поверхні рідини, а й всередині її об'єму в бульбашки пари, що утворюються на дні та стінках посудини
Чим вищий зовнішній тиск, тим вищою є температура кипіння
Процес кипіння починається за температури, за якої тиск насиченої пари всередині бульбашок дорівнюватиме зовнішньому тиску Рнас ≥ Рзовн + ρgh
Чим вищий тиск насиченої пари, тим н ижчою є температура кипіння відповідної рідини,оскільки за менших температур тиск насиченої пари дорівнюватиме зовнішньому тиску
Під час процесу кипіння температура рідини залишається сталою


Слайд #5
Динамічна рівновага — цестан, у якому кількість молекул, що залишають рідину за одиницю часу (пароутворення), дорівнює кількості молекул, що повертаються в рідину за той самий час (конденсація)
Насичена пара — це пара,що з находиться в динамічній рівновазі зі своєю рідиною. Тиск насиченої пари залежить тільки від
температури
Ненасичена пара - це пара, тиск якої нижчий ,ніж тиск насиченої пари


Слайд #6
Вологість повітря – кількість водяної парив повітрі


Слайд #7
Точка роси-температура, при який пара стає насиченою.При цій температурі починається конденсація пари (з'являється туман, випадає роса)
Вимірювання вологості повітря(Принцип дії):
Психрометр
Гігрометр дзеркальний (конденсаційний)
Гігрометр волосяний


Слайд #8
Як зміниться вологість повітря під час зниження температури?
Коли абсолютна вологість повітря більша: взимку чи влітку? Чому?
Розв'язання задач
Обчисліть парціальний тиск, якщо за температури 20°С відносна вологість повітря складає 75 %.
• Обчисліть масу водяних парів у кімнаті об'ємом 70 м3, якщо за тем­ператури 22°С відносна вологість повітря складає 55 % .
• Вологість повітря за температури 15°С дорівнює 45 %. Знайдіть точку роси.
• Вологість повітря за температури 18°С дорівнює 65 %. Чи випаде роса, якщо температура знизиться до 10°С?