Презентація "Закони геометричної оптики"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Закони геометричної оптики"
Слайд #1
Закони геометричної оптики


Слайд #2
Основні поняття геометричної оптики
Світловий пучок – область простору в межах якої поширюється світло
Світловий промінь – лінія вздовж якої поширюється світло


Слайд #3
Закон прямолінійного поширення світла
Світло в однорідному прозорому середовищі поширюється по прямій


Слайд #4
Утворення тіні
Тінь – область простору куди не проникає світло


Слайд #5
Утворення півтіні
Півтінь – частково освітлена ділянка простору


Слайд #6
Сонячне затемнення


Слайд #7
Місячне затемнення


Слайд #8
Закон відбивання світла
Падаючий промінь, відбитий промінь та перпендикуляр поставлений в точку падіння лежать в одній площині
Кут паління дорівнює куту відбивання



Слайд #9
Види відбивання
Дзеркальне
Дифузне


Слайд #10
Плоске дзеркало
Зображення уявне, пряме, симетричне відносно дзеркала


Слайд #11
Закон заломлення світла
Відношення синуса кута падіння до синуса кута заломлення для двох прозорих середовищ є величина постійна
n21 – відносний показник заломлення другого середовища відносно першого


Слайд #12
Показники заломлення
с – швидкість світла в вакуумі 3 108 м/с


Слайд #13
Заломлення світла


Слайд #14
Повне відбивання світла


Слайд #15
Світловоди


Слайд #16
Хід променів в призмі (заломлюючий кут призми)


Слайд #17
Фронт хвилі
А
S1
S2
S1
S2
А
А
Джерело хвилі
Сферичний фронт
Плоский фронт


Слайд #18
Промінь світла і фронт хвилі
Промінь
Промінь
Фронт хвилі
Фронт хвилі


Слайд #19
Утворення тіні
Тінь
S
Джерело
Тело


Слайд #20
Камера Обскура
А
В
А1
В1


Слайд #21
Види відображення
Дифузне (розсіяне)
Дзеркальне


Слайд #22
Виды отражения
Диффузное (рассеянное)
Зеркальное


Слайд #23
Закон відбивання світла
М
N
А
О
В
α
β
β
α
=


Слайд #24
Плоское дзеркало
S
S1


Слайд #25
Зображення в плоскому дзеркалі
А
В1
В
А1
УЯВНЕ
РІВНЕ
ПРЯМЕ


Слайд #26
Область бачення
В
А
АВ
В
А
Область бачення