Презентація "Принцип відносності А.Ейнштейна"

-1
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Принцип відносності А.Ейнштейна"
Слайд #1
Принцип відносності А.Ейнштейна. Основні положення спеціальної теорії відносності (СТВ). Швидкість світла у вакуумі.


Слайд #2
Простір тривимірний і одномірний час
Зворотність простору і незворотність часу
Однорідність простору і часу (усі точки простору рівноправні і проміжки часу)
Ізотропність простору (однаковість властивостей в усіх напрямках)
Абсолютність простору і часу.
Класична механіка


Слайд #3
Будь-які механічні процеси в будь-якій інерційній СВ відбуваються однаково.
Ніякими механічними дослідами не можна встановити, чи тіло перебуває в стані спокою чи в стані руху.
В основі класичної механіки – принцип відносності Галілея


Слайд #4
Максвел сформулював основні закони електродинаміки де швидкість світла в вакуумі 3108 м/с
Суперечності між електродинамікою та механікою


Слайд #5
Світло поширюється в “ефірі”
Припущення Лоренца


Слайд #6
Майкельсон і Морлі
Дослід з дослідженням швидкості світла в СВ зв’язаній з Землею
Швидкість стала
“Ефіру” не існує
Спростування припущення Лоренца


Слайд #7
Закони класичної механіки працюють коли швидкості руху тіла << швидкості світла
Поєднання непоєднуваного


Слайд #8
Усі закони фізики в інерційних СВ протікають однаково
Швидкість поширення світла в усіх інерційних СВ стала
Спеціальна теорія відносності (СТВ)


Слайд #9
Відносність одночасності


Слайд #10
Відносність часу


Слайд #11
Відносність довжини


Слайд #12
Релятивістський закон додавання швидкостей


Слайд #13
Виконала: Казновецька Анастасія
10 клас
Дякую за увагу