Презентація "Дифракція світла"

Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Дифракція світла"
Слайд #1
Дифракція світла


Слайд #2
Характерним проявом хвильових властивостей світла є дифракція світла -відхилення від прямолінійного поширення на різких неоднородностях середовища.


Слайд #3
Дифракція була відкрита Франческо Грімальді в кінці XVII ст. Пояснення явища дифракції світла дано Томасом Юнгом і Огюстом Френелем, які не тільки дали опис експериментів зі спостереження явищ інтерференції і дифракції світла, але і пояснили властивість прямолінійності поширення світла з позицій хвильової теорії.


Слайд #4
Принцип Гюйгенса-Френеля
кожна точка хвильової поверхні є джерелом вторинних сферичних хвиль,
які інтерферують між собою


Слайд #5


Слайд #6
Побудова дифракційної картини від круглого отвору, та круглого непрозорого екрану


Слайд #7
Дифракція від різних перешкод: а) від тонкої зволікання; ? б) від круглого отвору; ? в) від круглого непрозорого екрана.


Слайд #8
Зони Френеля
Для того щоб знайти амплітуду світлової хвилі від точкового монохроматичного джерела світла А в довільній точці Про ізотропного середовища, треба джерело світла оточити сферою радіусом r = ct


Слайд #9
Зоны Френеля
Інтерференція хвилі від вторинних джерел, розташованих на цій поверхні, визначає амплітуду в розглянутій точці P,
      тобто необхідно провести додавання когерентних коливань від усіх вторинних джерел на хвильової поверхні


Слайд #10
Зони Френеля
Так як відстані від них до точки О різні, то коливання будуть приходити в різних фазах.
Найменша відстань від точки О до хвильової поверхні В одно r0.


Слайд #11
Зони Френеля
Перша зона Френеля 
обмежується точками хвильової поверхні, відстані від яких доточки О рівні: 
де лямбда - довжина світлової хвилі.


Слайд #12
Зони Френеля

Друга зона:
    


Слайд #13
Зони Френеля


Слайд #14
Дифракційні картини від одної перешкоди з різним числом відкритих зон


Слайд #15
Зонні пластинки
На цьому принципі засновані так звані зонні пластинки.


Слайд #16
Отримані зображення за допомогою зонної пластинки


Слайд #17
Дифракційна решітка


Слайд #18
Дифракційна решітка
Величина d = a + b називається постійною (періодом) дифракційної решітки, де а - ширина щілини; b - ширина непрозорої частини.


Слайд #19
ДЯКУЮ ЗА УВАГУ))