Презентація "Сила Тертя"

-3
Попередній слайд
Наступний слайд


Завантажити презентацію "Сила Тертя"
Слайд #1
учениці 10-А класу
КЗО ДСЗШ №147
ім.В. Чорновола
Іващенко Ірини
Сила Тертя


Слайд #2
Означення
Сила тертя — сила, що чинить опір відносному переміщенню одного тіла по поверхні іншого під дією зовнішньої сили, і яка спрямована тангенціально до спільної границі між цими тілами.


Слайд #3
Властивості
За своєю фізичною природою сила тертя належить до електростатичних сил і не є фундаментальним типом взаємодії. В мікроскопічному світі сили тертя немає. Сила тертя виникає лише в макроскопічних системах, де внаслідок хаотичного руху атомів відбувається незворотний процес розсіяння енергії макроскопічного руху складових системи в енергію мікроскопічного руху атомів та молекул.
Сила тертя завжди направлена проти вектора швидкості. Сила тертя не належить до потенціальних сил.
Коли тіло рухається в газі чи рідині, сила тертя пропорційна швидкості, при великих швидкостях — квадрату швидкості.
Вивченням процесів тертя займається розділ фізики, який називається механікою фрикційного взаємодії, або трибологією


Слайд #4
Сила тертя
Виникає при дотику тіл і перешкоджає їх відносному переміщенню
Сила тертя спокою
Сила тертя ковзання
Сила тертя кочення


Слайд #5
Сила тертя спокою
Виникає між нерухомими твердими тілами
Напрямлена паралельно стичним поверхням протилежно силі, що хоче зрушити тіло з місця і рівна їй за модулем


Слайд #6
Сила тертя ковзання
Виникає при дотику двох рухомих поверхонь твердих тіл
Напрямлена паралельно стичним поверхням рухомих тіл
Не залежить від площі стичних поверхонь та швидкості руху тіл


Слайд #7
Сила тертя коченняТертя кочення — опір рухові, що виникає при перекочуванні тіла одне по одному. Проявляється, наприклад, між елементами підшипників кочення, між шиною колеса автомобіля і дорожнім полотном.


Слайд #8
Причини тертя
Пружні деформації мікровиступів тертьових поверхонь.
Це сила електромагнітної природи